profil

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

poleca 93% 54 głosów

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji.

Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady
teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. (Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć.)
It’s about time I found a job. (Najwyższy czas, żebym znalazł pracę.)
It’s time she gave me my money back. (Już czas, żeby zwróciła mi pieniądze.)

Zwrot it’s high / about time + dopełnienie niekoniecznie musi występować z trybem łączącym. Jeżeli przed dopełnieniem postawimy przyimek for, czasownik znajdujący się po dopełnieniu będzie w formie bezokolicznika z to. Korzystając z tej konstrukcji, zaznaczamy tylko fakt, że pora wykonać daną czynność. Jeżeli będziemy chcieli podkreślić, że czas przeznaczony na wykonanie danej czynności już minął, skorzystamy tylko z trybu łączącego:
It’s time for you to start learning.
It’s time for me to find a job.
It’s time you paid the electricity bill.
You should have paid it two months ago and now you don’t have electricity.

Podoba się? Tak Nie