profil

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

poleca 67% 21 głosów

 • wishchciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)
  Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady
  teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. (Chciałbym mieć dużo pieniędzy.)
  John wishes he were on holidays now. (Janek chciałby być teraz na wakacjach.)
  przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. (Żałuję, że spowodowałem ten wypadek.)
  We wish we had passed our exams. (Szkoda, że nie zdaliśmy egzaminów.)
  przyszłym wish + Future in the Past I wish I would go to India next holidays. (Chciałbym pojechać na wakacje do Indii.)
  They wish they would buy a new house next year. (Chcieliby kupić nowy dom w przyszłym roku.)

Uważaj na wish w odniesieniu do przeszłości. W czasie teraźniejszymi przyszłym tłumaczymy je jako chciałbym, życzyłbym sobie, natomiast w czasie przeszłym – żałuję, szkoda. Ponadto zdanie przeczące w języku angielskim będziemy musieli przetłumaczyć jako zdanie twierdzące, aby zbudować logiczne zdanie w języku polskim i na odwrót – zdanie twierdzące w języku angielskim, jako zdanie przeczące w języku polskim:
I wish I hadn’t bought that car. (Żałuję, że kupiłem ten samochód.)
I wish I had passed the exam. (Żałuję, że nie zdałem egzaminu.)

Wish + Future in the Past oprócz wyrażania nierealnych życzeń dotyczących przyszłości służy również:

 • do wyrażania naszego niezadowolenia z obecnej sytuacji:
  • I wish it wouldn’t be such a gloomy day.
  • I wish I would earn more.
 • jako grzecznościowy odpowiednik trybu rozkazującego:
  • I wish you would stop talking. = Stop talking.
  • I wish you would come here. = Come here.

Wish może również wyrażać nasze realne życzenia w różnych czasach. W takiej sytuacji nie stosujemy trybu łączącego, ale formę bezokolicznika:
Do you wish to try these trousers on?
My grandma wished to see all her grandchildren at her birthday party.

Podoba się? Tak Nie