profil

If only – gdyby tylko

poleca 94% 49 głosów

If only występuje w konstrukcjach odnoszących się do czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. W czasie teraźniejszymi przeszłym wyraża żal, ubolewanie, natomiast w czasie przyszłym życzenie.

Zdanie w czasie Konstrukcja Wyraża Przykład
teraźniejszym if only + Past Simple żal, ubolewanie If only I knew Spanish. (Gdybym tylko znał hiszpański. = Szkoda, że nie znam hiszpańskiego.)
przeszłym if only + Past Perfect żal, ubolewanie If only I hadn’t spent so much money. (Gdybym nie wydał tyle pieniędzy.= Żałuję, że wydałem tyle pieniędzy.)
przyszłym if only + Future in the Past życzenie If only it would stop raining. (Gdyby tylko przestało padać. = Chciałbym, żeby przestało padać.)
Podoba się? Tak Nie