profil

Would rather – woleć, preferować

poleca 87% 79 głosów

Zwrot would rather będzie się łączyć z różnymi konstrukcjami w zależności od tego, z jakim dopełnieniem występuje:

 • would rather + dopełnienie takie samo jak podmiot --> nie stosujemy trybu łączącego!
  Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady
  teraźniejszym i przyszłym would rather + bezokolicznik bez to I’d rather stay at home. (Wolę zostać w domu.)
  I’d rather go by bus than by train. (Wolę jechać autobusem niż pociągiem.)
  przeszłym would rather + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów bierny) I’d rather have stayed at home. (Wolałem zostać w domu.)
  I’d rather have gone by bus than by train. (Wolałem jechać autobusem niż pociągiem.)

Zauważ, że w tłumaczeniu na język polski zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym czasownik w drugiej części zdania występuje w formie bezokolicznika (jechać, zostać). Czas wskazuje nam przetłumaczony zwrot I’d rather (wolę – czas teraźniejszy, wolałem – czas przeszły). Inaczej jest w języku angielskim. Zwrot I’d rather w czasie teraźniejszym i przeszłym ma tę samą formę, zmianie zaś ulega czasownik w drugiej części zdania.

 • would rather + dopełnienie inne niż podmiot --> stosujemy tryb łączący!
  Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady
  teraźniejszym i przyszłym would rather + dopełnienie + Past Simple I’d rather you didn’t do that. (Wolałbym, żebyś tego nie robił.)
  I’d rather we stayed at home. (Wolałbym, żebyśmy zostali w domu.)
  przeszłym would rather + dopełnienie + Past Perfect I’d rather you hadn’t done that yesterday. (Wolałbym, żebyś tego wczoraj nie robił.)
  I’d rather we had stayed at home yesterday. (Wolałbym, żebyśmy zostali wczoraj w domu
Podoba się? Tak Nie