profil

Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu (clauses of manner)

poleca 85% 46 głosów

Odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym spójnikami:

as if / as though jak gdyby He looks as if he is Spanish. (Wygląda na Hiszpana.)
Mandy is over 18 but she behaves as though she was a small child. (Mandy ma ponad osiemnaście lat, ale zachowuje się, jakby była małym dzieckiem.)

Zauważ, że zwroty te mogą opisywać prawdopodobne sytuacje, jak również mogą służyć do wyrażenia krytyki, zachwytu na temat wyglądu, zachowania opisywanych osób i rzeczy.

sytuacje prawdopodobne as if / as though + czas teraźniejszy She dances as if / as though she is a professional dancer.
(Tańczy, jakby była profesjonalną tancerką. – prawdopodobnie nią jest)
krytyka, zachwyt as if / as though + czas przeszły She dances as if / as though she was a professional dancer.
(Tańczy, jakby była profesjonalną tancerką. – na pewno nią nie jest)
Podoba się? Tak Nie