profil

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

poleca 40% 82 głosów

 • przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth, tell somebody not to do something:
  • ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone.
  • ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting.

  Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy wcześniej – nie przeszliśmy na czas przeszły w mowie zależnej. W tego typu zdaniach czasownik będzie występować w formie bezokolicznika z to.

 • podobnie rzecz się ma z prośbami – nie przechodzimy na czas przeszły, czasownik stawiamy w formie bezokolicznika z to, czasownikami relacjonującymi tym razem będą: ask (prosić), beg (błagać):
  • ‘Give me a hand, please’ John said to his friend. John asked his friend to give him a hand.
  • ‘Please, don’t leave me alone’ the child said to her mother. The child begged her mother not to leave her alone.

Zauważ, że relacjonując powyższe zdania, opuściliśmy w obydwu przypadkach słowo please. Podczas zamiany na mowę zależną nie zawsze będziemy przepisywać całe zdanie słowo w słowo. Przekonasz się o tym w następnym punkcie!

 • sugestie i propozycje relacjonujemy w trochę inny sposób – czasownikiem relacjonującym będzie tutaj suggest, który wymaga innej konstrukcji niż te, o których do tej pory mówiliśmy:
  suggest + forma gerundialna (-ing)
  suggest + that + osoba + should + czasownik w bezokoliczniku bez to
  • ‘Let’s play tennis’ he said.
   He suggested playing tennis.
   He suggested that we should play tennis.
  • ‘How about going to the cinema?’ he said to Amanda.
   He suggested going to the cinema.
   He suggested that they should go to the cinema.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty