profil

Tryb rozkazujący (Imperativ)

drukuj
poleca 81% 833 głosów

Tryb rozkazujący służy do wyrażenia prośby, polecenia lub rozkazu skierowanych do jednej osoby lub kilku osób, nieformalnie lub w formie grzecznościowej.

2. osoba l. poj.
• odcinamy końcówkę -st
• nie występuje zaimek osobowy du

du bringst  – Bring!   (Przynieś!) Bring morgen CDs mit!
du trinkst   – Trink!   (Wypij!)     Trink einen Orangensaft!
du schickst – Schick! (Wyślij!)     Schick das Packet!

Jeżeli temat czasownika kończy się na -d, -t, -ig, -chn, -ffn, -m, -eln
dodajemy do niego końcówkę -e:
du verbindest – Verbinde! (Połącz!) Verbinde mich mit Frau Lessing!
du arbeitest   – Arbeite! (Pracuj!) Arbeite fleißig!

Czasowniki zakończone na -eln tracą dodatkowo -e w temacie:
du klingelst – Klingle! Klingle noch einmal!
(Zadzwoń!)

Czasowniki nieregularne, które w trybie oznajmującym w 2.os. l. poj.zmieniają samogłoskę a -> ä, tracą przegłos w trybie rozkazującym:
du fährst   – Fahr!    (Jedź!)   Fahr vorsichtig!
du schläfst – Schlaf!  (Śpij!)   Schlaf gut!
du wäschst – Wasch! (Umyj!) Wasch die Pflaumen!

Czasowniki nieregularne, które w trybie oznajmującym w 2.os. l. poj. zmieniają samogłoskę e -> i / ie, zachowują zmianę samogłoski w trybie rozkazującym:
du isst   – Iss!  (Jedz!)    Nimm den Apfel!
du gibst – Gib!  (Daj!)     Vergiss den Schlüssel nicht!
du liest   – Lies! (Czytaj!) Lies die Zeitung!

2. osoba l. mn.
• czasownik zachowuje końcówkę -t
• nie występuje zaimek osobowy ihr

ihr trinkt – Trinkt! (Wypijcie!Schreibt deutlich!
ihr gebt  – Gebt! (Dajcie!)      Esst langsam!
ihr helft  – Helft!   (Pomóżcie!) Redet nicht so viel!

1. osoba l. mn.
• czasownik zachowuje końcówkę -en
• zaimek osobowy wir stoi zawsze za czasownikiem

wir gehen  – Gehen wir! (Chodźmy!)   Gehen wir schwimmen!
wir tanzen – Tanzen wir! (Zatańczmy!) Vertrauen wir unseren Kindern!
wir fahren  – Fahren wir! (Pojedźmy!Machen wir einen Ausflug nach Köln!

Forma grzecznościowa
• czasownik zachowuje końcówkę -en
• zaimek osobowy Sie stoi zawsze za czasownikiem

Sie nehmen – Nehmen Sie! (Proszę wziąć!)      Nehmen Sie die Nasentropfen!            
Sie fragen   – Fragen Sie! (Proszę zapytać!)   Fragen Sie die Sekretärin!
Sie warten  – Warten Sie! (Proszę poczekać!) Gehen Sie geradeaus!

Czasowniki haben, werden w 2.os. l. poj. mają formę nieregularną:
Hab! (Miej!) Hab keine Angst!
Werde! (Zostań!) Werde Rechtsanwalt! (Zostań adwokatem!)

W trybie rozkazującym czasowniki złożone rozdzielnie zachowują się podobnie jak w trybie oznajmującym, tzn. przedrostek znajduje się na końcu zdania:
anrufen
Ruf an!
Ruf mich gegen Abend an!
Ruft an! Bringt die CDs mit!
Rufen wir an! Hängen wir die Bilder auf!
Rufen Sie an! Schalten Sie das Radio ab!

Ważne

Tworząc tryb rozkazujący z czasownikami zwrotnymi, pamiętaj także o odmianie zaimka zwrotnego:
Setz dich!
Beeilt euch!
Treffen wir uns um 4.00!
Machen Sie sich keine Sorgen!

Słówka bitte i mal (proszę) sprawiają, że polecenia brzmią uprzejmiej:
Kauf bitte ein Kilo Weintrauben!
Fahren Sie bitte langsam!
Sag mal!
Guck mal!

Wyjątek

Czasownik sein tworzy własne formy trybu rozkazującego:
Sei! (Bądź!) Sei ehrlich!
Seid! (Bądźcie!) Seid pünktlich!
Seien Sie! (Proszę być!) Seien Sie so nett und helfen Sie mir!

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne teksty: