profil

Zdania pytające w mowie zależnej (Reported questions)

poleca 67% 218 głosów

Zamieniając pytania z mowy niezależnej na mowę zależną, stosujemy te same zasady, co przy zdaniach twierdzących, ale dodatkowo musimy przypomnieć sobie zagadnienie pytań pośrednich, bowiem pytania w mowie zależnej zamieniamy tak, jak pytania pośrednie. Czasownikami relacjonującymi nie będą już say czy tell, ale ask, inquire (pytać się), czy zwrot want to know:

 • ‘How old are you?’ he asked Susan. He asked Susan how old she was.
 • ‘Where is the nearest petrol station?’ the man asked. The man wanted to know where the nearest petrol station was.
 • ‘How can I get there?’ he asked. He inquired how he could get there.

Wiesz już, że mamy dwa typy pytań:

 • pytania typu tak / nie,
 • pytania szczegółowe.

Teraz przypomnijmy sobie krok po kroku, co należy zrobić:

 • w pytaniach typu tak / nie czasownik posiłkowy stojący na początku zastępujemy słówkiem if lub whether:
  • ‘Have you posted the letter? she asked. She asked if I had posted the letter.
  • ‘Do you love her?’ Mary asked Jo. Mary asked Jo whether he loved her.
 • w pytaniach szczegółowych zostawiamy zaimki pytające:
  • When will you tidy the room?’ mum asked. Mum asked when I would tidy the room.
  • Why did you do that?’ Kathy asked. Kathy wanted to know why I had done that.
 • zmieniamy czas na odpowiedni czas przeszły;
 • dopasowujemy zaimki / przymiotniki dzierżawcze do całości wypowiedzi.

Zauważ, że w pytaniach w mowie zależnej na końcu zdania nie stawiamy znaku zapytania, ale kropkę!

Podoba się? Tak Nie