profil

Procesy krasowe

poleca 59% 118 głosów

W obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych (głównie wapieni,także dolomitów, gipsu, kredy i soli) występuje oryginalny zespół procesów i form terenu, określany mianem krasu lub zjawisk krasowych. Podstawowym czynnikiem morfogenetycznym jest tu woda opadowa i płynąca, jednak działa ona w specyficznych warunkach; następuje tu:
• rozpuszczanie i wymywanie skał przez wody zawierające dwutlenek węgla;
• drążenie w skałach – wzdłuż spękań i szczelin – podziemnych próżni krasowych: korytarzy, studni, sal, tworzących łącznie jaskinie krasowe;
• wytrącanie niektórych węglanów wapnia (aragonitu i kalcytu) i osadzanie ich na powierzchni skały w postaci nacieków krasowych;
• tworzenie na powierzchni form krasowych na skutek wymywania, a także zapadania się skały nad próżniami podziemnymi.

poleca 43% 192 głosów

Formy krasowe

Kras powierzchniowy: • żłobki krasowe, • żebra krasowe, • leje krasowe (wertepy), • uwały (kilka połączonych lejów krasowych), • zapadliska krasowe, • wąwozy krasowe, • jary krasowe, • polja (płaskodenne, „ślepe” doliny), • płaskowyże krasowe (płaniny), • mogoty (ostańce krasowe), • kopy krasowe. Kras podziemny tworzą jaskinie krasowe , wśród których wyróżniamy m.in. jaskinie wodne i lodowe. Charakterystyczne dla jaskiń są nacieki krasowe, w tym stalaktyty (z góry), stalagmity (z dołu),...

Podoba się? Tak Nie