profil

Meandry , starorzecza , procesy krasowe, rzeźba Ziemi

poleca 84% 1167 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Meandry - zakola rzeczne , ktore stopniowo rozwijaja się az do przerwania szyi zakola Delta ? powstaje wówczas gdy morze do którego uchodzi rzeka , jest płytkie, nie zachodza w nim plywy ani nie występują silne prady przybrzeżne Estuarium- ujscie lejkowate Podstawa erozyjna- poziom, do którego rzeka zmierza i eroduje Procesy krasowe ? procesy rozpuszczania skał Żłobki krasowe- bruzdy ułożone zgonie z linia splywu wod Uwały ? poleczenie wiele lejkow krasowych Polja ?polaczenie wielu uwałow Speolodzy ?penetruja jaskinie Ponory- miejsca gdzie na obszarach krasowych siec wod powierzchniowych jest uboga , rzeki często zniakaja pod powierzchnia terenu Wywierzyska- czyli miejsca wyplywuwod podziemnych , wyróżniające się duza wydajności wody Szata naciekowa ? powstaje w jaskiniach w wyniku wytracenia się z wody weglanu wapnia Stalaktyty- nacieki w kształcie sopli , Wisza w jaskiniach Stalagmity- spadające na dno krople powoli budujące nacieki w kształcie splupkow , kopol , stożków Stalagnat ?zrosniecie stalaktytu ze stalagmitem Wydmy- usypane z piasku pagórki w kształcie rogala szerszego w srodkowej czesci zwężającego się ku ramionom. Wydmy cechuja się asymetria stokow: stok dowietrzny wydmy jest lagodny o nachyleniu do 12 stopni , stromy stok zawietrzny ma nachylenie 20-33 stopn i. Piasek jest toczony przez wiatr po stoku dowietrznym i osypuje się pod wpływem sily grawitacji po stoku zawietrznym . W ten sposób wydma się przesuwa Wydma paraboliczna-w klimacie wilgotnym , takim jaki wystepuje w Polsce , ramiona wydm są porośnięte roślinnością lub są wilgotne , dlatego tez szybciej się przemieszczaja w swej srodkowej czesci Wydy zwane barchanami ? na pustyniach i półpustyniach suchy, drobny piasek nie porośnięty roślinnością szybko się przesuwa, ramiona barchanow przemieszczaja się szybciej niż centralna czesc wydmy , gdzie piasku jest znacznie wiecej Wydmy wałowe- zlaczone wydmy Erozja eoliczna przejawia się w dwóch podstawowych zjawiskach: deflacji i korazji. Deflacja polega na wywiewaniu cząstek mineralnych, podatne są na nią głównie skały luźne. Natomiast korazją nazywamy rysowanie skały przez piasek unoszony przez wiatr. Erozja eoliczna (korazja)- przejawia się w dwóch podstawowych zjawiskach: deflacji i korazji. Korazją nazywamy rysowanie skały przez piasek unoszony przez wiatr. W wyniku korazji powstaja graniaki i grzyby skalne W wyniku deflacji powstaja: -misy, niecki dyflacyjne- obniżenie powstale w wyniku wywiewania piasku , jeśli powstala w ten sposób misa osiagnie niski poziom , a na jej powierzchni ukaza się wody gruntowe , wokół wydm mogą powstac jeziora lub tez obszary zabagnione Ostance deflacyjne formy wypukle o stromych stokach i plaskich wierzcholkach , efekt nierównomiernego wywiewania materialu skalnego Hamady ? pustynie kamieniste ? zajmuja znaczna czesc Sahary , m.in. masywy Ahaggar i Tibesti oraz znaczne obszary na terenie Libii , występują także w Azji- Gobi, Ałaszan Ergi ? czyli pustynie piaszczyste ? wielki erg wschodni i Zach. , Wielka pustynia piaszczysta w Australi oraz Kara-kum i kryzyl- kum w Azji Pokrywy lessowe - opadajce drobne czasteczki plytu kwarcowego z domieszka weglanu i wapnia Abrazja- fala która z ogromna sila uderza o brzeg podczas sztormow , powoduje rozbicie, rozdrobnienie , oderwanie i rozmywanie skal budujących brzeg Nisza abrazyjna- zagłębienie u podstawy klifu utworzone w wyniku erozyjnej działalności fal morskich. Pogłębianie się niszy abrazyjnej powoduje stopniowe obrywanie się coraz dalszych partii brzegu i cofanie się klifu Wybrzeże riasowe- powstalo w wyniku zalania pasm Gorskich położonych ukosnie lub prostopadle do linii brzegowej , wystepuje ono w polnocno ? Zach. Hiszpanii , Grecji , Polud-zach irlandi Wybrzeże dalmatyńskie- tworzy się gdy zostaly zalane pasma Gorskie ułożone rownolegle do linii wybrzeza . Występują w Chorwacji oraz kaliforni Wybrzeże fiordowe- jeste rezultatem zalania dolin polodowcowych. Fiordy są głębokie i bardzo dlugie . występują w Norwegii, polnocnej Kanadzie i poludniowo-zach Grenlandii Wybrzeże Mierzejewo ?zalewowe- prądy przybrzeżne usypują półwyspy (kosy, mierzeje), które odcinają od morza zalewy lub jeziora przybrzeżne płd. wybrzeże Bałtyku wybrzeże lagunowe - powstaje w wyniku usypania piaszczystego wału równoległego do brzegu (lido) , odcinającego część morza (laguna) Zatoka Wenecka, zach. Włochy, wsch. Floryda

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty