profil

Procesy brzegowe

poleca 38% 8 głosów

Główne procesy modelujące wybrzeża morskie związane są z działalnością fal oraz prądów przybrzeżnych. Działalność ta ma charakter bądź niszczący (abrazja), bądź budujący (akumulacja). W przypadku przewagi działalności niszczącej powstają wybrzeża abrazyjne, w przypadku przewagi działalności budującej – wybrzeża akumulacyjne.
Wybrzeża abrazyjne cechują się występowaniem stromej ściany zwanej klifem lub falezą. Fale uderzające o brzeg podcinają go, powodując jego stopniowe cofanie; u podnóża klifu tworzy się lekko nachylona ku morzu platforma abrazyjna.
Wybrzeża akumulacyjne cechują się występowaniem szerokiej,piaszczystej lub żwirowej plaży, której od strony lądu towarzyszy wał wydmowy. Od strony morza częste są ławice piasku, nieustannie zmieniające swoje położenie pod wpływem falowania i prądów przybrzeżnych.
Pod względem genetycznym wybrzeża mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Do ukształtowanych głównie przez falowanie i pływy morskie należą wybrzeża:
• mierzejowe,
• lidowo-lagunowe,
• marszowe.
Do ukształtowanych głównie przez procesy rzeczne należą wybrzeża:
• deltowe,
• estuariowe,
• limanowe.
Do ukształtowanych głównie przez procesy lodowcowe należą wybrzeża:
• fiordowe,
• fierdowe,
• szkierowe (skierowe),
• lobowe,
• ferdowe (föhrdowe).
Do uwarunkowanych procesami tektonicznymi należą wybrzeża:
• riasowe,
• dalmatyńskie,
• wulkaniczne,
• uskokowe.
Do kształtowanych przez działalność żywych organizmów należą wybrzeża:
• rafowe (koralowe),
• mangrowe (namorzynowe).
Prócz wyżej wymienionych wyróżnić można jeszcze wybrzeża eoliczne, powstałe przez wypełnianie wodą morską zagłębień terenu utworzonych na skutek wywiania piasku oraz antropogeniczne– przekształcone przez człowieka (np. nadbrzeża portowe).

Podoba się? Tak Nie