profil

Procesy glacjalne

poleca 67% 3 głosy

Jeden z ważniejszych czynników morfogenetycznych, modelujących powierzchnię Ziemi stanowią lodowce, które – głównie z pomocą niesionego przez siebie materiału skalnego, zwanego moreną – erodują podłoże i zbocza doliny, przeobrażają starsze (np. rzeczne) formy terenu, transportują niesiony materiał, nieraz na bardzo duże odległości i akumulują go po swoich bokach, pod swoim dnem i u swojego czoła. Istotną rolę morfogenetyczną pełnią też wody lodowcowe, szczególnie w miejscach, gdzie ich ruch odbywa się pod znacznym ciśnieniem. Intensywność działania morfogenetycznych procesów lodowcowych i fluwioglacjalnych zależy od szeregu czynników, m.in. od miejsca i okresu oddziaływania, odporności podłoża skalnego, ilości niesionego materiału; nieco inne formy powstają pod wpływem działania lodowców górskich, a inne – lądolodów.

Główne formy polodowcowe

Zespół form terenu powstałych pod wpływem oddziaływania lodowców lub silnie przez lodowce przekształconych nosi nazwę rzeźby polodowcowej.

Formy erozyjne Formy przeobrażone Formy akumulacyjne
rysa lodowcowa
wygład lodowcowy
misa, wanna lodowcowa
rynna polodowcowa
pradolina
kar (kocioł lodowcowy)
rygiel skalny
cyrk lodowcowy
muton, baraniec,
nunatak
żłób, dolina U-kształtna
dolina wisząca
wał moreny czołowej
wał moreny bocznej
wał moreny środkowej
sandr, równina sandrowa
stożek glacifluwialny
kem
oz
drumlin
wysoczyzna morenowa
kępa
Podoba się? Tak Nie