profil

Formy krasowe

poleca 43% 192 głosów

Kras powierzchniowy:
• żłobki krasowe,
• żebra krasowe,
• leje krasowe (wertepy),
• uwały (kilka połączonych lejów krasowych),
• zapadliska krasowe,
• wąwozy krasowe,
• jary krasowe,
• polja (płaskodenne, „ślepe” doliny),
• płaskowyże krasowe (płaniny),
• mogoty (ostańce krasowe),
• kopy krasowe.
Kras podziemny tworzą jaskinie krasowe, wśród których wyróżniamy m.in. jaskinie wodne i lodowe. Charakterystyczne dla jaskiń są nacieki krasowe, w tym stalaktyty (z góry), stalagmity (z dołu), stalagnaty (kolumny krasowe) i draperie naciekowe.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści