profil

Pytania pośrednie (Indirect questions)

poleca 89% 2341 głosów

Pytania pośrednie stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać pytanie. Ponadto konstrukcja pytań pośrednich ma swoje zastosowanie w mowie zależnej (o mowa zależna). Na początek spójrzmy na pytania bezpośrednie i pośrednie, aby zobaczyć, czym się one różnią:

 • Pytania bezpośrednie:
  • Where do you live?
  • What time is it?
 • Pytania pośrednie:
  • Could you tell me where you live?
  • I wonder if you could tell me what time it is.

Pytania pośrednie rozpoczynamy od zwrotów: do you know, have you any idea, I wonder, could you tell me, a następnie przechodzimy do pytania. Niestety, na tym nie koniec, bowiem w pytaniach pośrednich konstrukcja zdania pytającego zostaje zamieniona na konstrukcję zdania twierdzącego. Dlaczego? Powyżej wspomniane zwroty są już w formie pytań, dlatego nie dublujemy ich:

 • Do you know why they divorced?
 • Have you any idea when Tom is going to come back?
 • I wonder what they will do in this situation.
 • Could you tell me who they are going to fire next?

Spójrz na przykład, jak zamieniamy pytanie bezpośrednie na pytanie pośrednie:

Musisz pamiętać, że w czasach Present Simple i Past Simple w pytaniach pośrednich nie występują czasowniki posiłkowe, stąd w przykładzie powyżej pojawił się czasownik left, jako forma przeszła czasownika leave.

Spójrzmy jeszcze na kilka przykładów tego typu:

 • What time does he usually start work? <-- pytanie bezpośrednie
 • Do you know what time he usually starts work? <-- pytanie pośrednie
 • Where are they going on holiday? <-- pytanie bezpośrednie
 • Have you any idea where they are going on holiday? <-- pytanie pośrednie
 • Who will you invite for the party? <-- pytanie bezpośrednie
 • I wonder if you could tell me who you will invite for the party? <-- pytanie pośrednie

Oprócz pytań szczegółowych, które omówiliśmy powyżej, mamy również pytania typu tak / nie. Je również możemy zamienić na pytania pośrednie, ale w trochę inny sposób. Pytania typu tak / nie rozpoczynają się od czasowników posiłkowych, a jak już wspomnieliśmy, w niektórych czasach pozbywamy się ich w zdaniach twierdzących. Musimy więc usunąć czasownik posiłkowy, na jego miejsce wstawiamy if lub whether, a resztę zamieniamy,tak jak w przypadku pytań szczegółowych:

 • Have you signed the contract? Could you tell me if you have signed the contact?
 • Did she meet Mrs. Jones? Do you know if she met Mrs. Jones?
 • Would you like to try this dress on? I wonder whether you would like to try this dress on.
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: