profil

Pytania szczegółowe (Wh-questions)

poleca 58% 308 głosów

Pytania szczegółowe charakteryzują się zaimkiem pytającym, którym rozpoczynamy pytanie oraz czasownikiem posiłkowym / czasownikiem modalnym stojącym przed podmiotem:

zaimek pytający + czasownik posiłkowy / modalny + podmiot + reszta zdania…

  • Where do you work?
  • Why have you argued with Kate?
  • What are you reading?
  • Which shirt did you choose?

Na tego typu pytania musimy odpowiedzieć, korzystając z konkretnych informacji. Możemy to zrobić tak, jak w podanych przykładach – krótko, lub też możemy odpowiadać całymi zdaniami. Pamiętaj jednak, że w rozmowie naturalnie brzmią krótkie odpowiedzi:

  • Where do you work? At school.
  • Why have you argued with Kate? Because I don’t like her.
  • What are you reading? A very interesting book.
  • Which shirt did you choose? A blue one.

Uważaj na pytania:
- How is / are + osoba?
Jak się ma… – to pytanie o samopoczucie
- What is / are + osoba + like?
Jaka(i) jest… – to pytanie o charakter
What is your sister like? She is friendly and outgoing.
- What do / does + osoba + look like?
Jak wygląda… – to pytanie o wygląd
What does you sister look like? She is tall and slim.

Podoba się? Tak Nie