profil

Pytania o podmiot (Subject questions)

poleca 78% 580 głosów

Pytania o podmiot w języku angielskim mają szyk zdania twierdzącego, co oznacza, że nie stosujemy w nich czasowników posiłkowych do, does, did. Tworząc pytanie, wystarczy w miejsce podmiotu ze zdania twierdzącego wstawić zaimek pytający who, what i resztę zdania pozostawić bez zmian.

  • Mary told Jim about that.
  • Nice music makes her happy.
  • Who told Jim about that?
  • What makes her happy?

Pytania o podmiot zawsze stawiamy w 3 osobie liczby pojedynczej, dlatego należy uważać, tworząc pytania do zdań w liczbie mnogiej czasów: Present Simple, Present Continuous, PastSimple, Past Continuous:
They are swimming. Who is swimming?
They visit us every day. Who visits us every day?
You were is Paris. Who was in Paris?
We were watching TV last night. Who was watching TV last night?

Podoba się? Tak Nie