profil

Pytania zawierające przeczenie (Negative questions)

poleca 73% 114 głosów

Pytania zawierające przeczenie, podobnie jak w języku polskim, służą do wyrażenia zdziwienia, niedowierzania, oburzenia, niezadowolenia:

  • Why didn’t you like the film?
  • Hasn’t she sold the house yet?
  • Can’t you ride a bike?

Ponadto, gdy nie do końca jesteśmy pewni danej informacji, możemy poprosić naszego rozmówcę o wyjaśnienie kwestii, korzystając z pytania zawierającego przeczenie:

  • Isn’t that Mr. Jones?
  • Wasn’t it in 1999?
  • Didn’t you buy that car 3 years ago?

Jak już zauważyłeś, aby utworzyć tego typu pytanie, wystarczy zaprzeczyć czasownik posiłkowy / modalny i zastosować pozostałe reguły dotyczące tworzenia pytań.

Podoba się? Tak Nie