profil

Literatura współczesna : Zapamiętaj te pojęcia

poleca 38% 27 głosów

Kino moralnego niepokoju – filmy poruszające problemy moralne. Reżyserzy w swoich filmach pokazują konsekwencje zła i łamania zasad etycznych. Pokazują, że warto kształtować świat, w którym żyjemy, przez obronę godności i dobra. Takie motywy pojawiają się w filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland i Krzysztofa Zannusiego.

Mały realizm – ta nazwa pochodzi od tytułu dramatu Tadeusza Różewicza Świadkowie, albo Nasza mała stabilizacja i określa się nią lata 60. XX w. Kojarzą się one z kryzysem kultury i ograniczeniem potrzeb ludzi do rozwiązania problemów codziennego życia.

Nowomowa – termin pochodzi z powieści George’a Orwella Rok 1984. Używa się go na określenie języka politycznej propagandy.

Personalizm – przedstawicielem tego nurtu filozoficznego jest Emmanuel Mounier. Jego zdaniem człowiek jest niepowtarzalny i nie da się poznać przez obserwację. Powinniśmy przekraczać siebie i zwracać się do innych ludzi. Odrzuca absurdalność istnienia, jak pesymistycznie zakłada egzystencjalizm.

Polska szkoła filmowa – twórczość związanych z Łódzką Szkołą Filmową młodych polskich reżyserów pomiędzy rokiem 1956 a 1968. Ich twórczość nosi cechy wspólne: próby rozrachunku z doświadczeniami czasu wojny, pokazywanie bezradności człowieka wobec zdarzeń dziejowych, symboliczność, bohater o skomplikowanej osobowości.
Przedstawiciele: Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Roman Polański.

Podoba się? Tak Nie