profil

Literatura Współczesna : Nazwa epoki i ramy czasowe

poleca 42% 154 głosów

Literaturą współczesną nazywamy całość twórczości po 1939 r., a więc od wybuchu II wojny światowej. Za względu na ogromną różnorodność możemy ją podzielić na kilka okresów:

• lata wojny i okupacji (1939-1945) – czas m.in. poezji Kolumbów,
• powojenne rozrachunki (1945-1949) – twórczość Różewicza, Dygata, Borowskiego i Andrzejewskiego,
• socrealizm (1949-1953) – powieść produkcyjna i poematy socrealistyczne,
• czas odwilży (1953-1968) – pokolenie Współczesności („Współczesność” to ówczesne pismo skupiające młodych twórców),
• marzec 1968-grudzień 1970 – grupa poetycka Nowa Fala,
• 1970-1980 – grupa Teraz, Orientacja Hybrydy, nurt chłopski w literaturze,
• 1980-1990 – w przybliżeniu: czas od stanu wojennego do obrad Okrągłego Stołu,
• literatura po 1990 – tutaj m.in. literacka Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej (1996), śmierć Zbigniewa Herberta (1998) i Czesława Miłosza (2004).

Podoba się? Tak Nie