profil

Wygląd graficzny życiorysu.

poleca 85% 353 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

dane
piszącego
życiorys

ŻYCIORYS

informacje urzędowe
o osobie i rodzinie

przebieg nauki

przebieg pracy
zawodowej

umiejętności, zainteresowania,
nagrody
miejscowość i data

własnoręczny podpis


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NAJCZĘŚCIEJ POPELNIAMY BŁĘDY
- Zły wygląd graficzny.
- Niechronologiczne przedstawienie faktów.
- Niecelowy wybór faktów w stosunku do przeznaczenia życiorysu.
- Styl emocjonalny.


_____________________________________________________________________________________
PODPOWIEDZI
- zapamiętaj wygląd graficzny życiorysu
- przed zredagowaniem życiorysu napisz plan

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: