profil

Literatura współczesna : Ważni bohaterowie literaccy

poleca 35% 29 głosów

Artur – bohater Tanga Sławomira Mrożka; typ młodego buntownika, który usiłuje powrócić do tradycji, ale nieskutecznie, bo forma okazuje się pusta.

Bohater z Kartoteki Tadeusza Różewicza –everyman, antybohater; bierny, zaprzeczenie bohatera antycznego.

Bohater z Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego– pisarz, którego imienia nie znamy, wyznaczony przez kolegów z opozycji do demonstracyjnego samospalenia w ramach protestu przeciw totalitaryzmowi. Nie widzi sensu swojej misji.

Pan Cogito – bohater kilku tomów wierszy Zbigniewa Herberta; intelektualista, neoklasyk, współczesny stoik udzielający rad i zaleceń moralnych dotyczących życia, zwolennik „postawy wyprostowanej” w trudnych czasach.

Podmiot liryczny powojennych wierszy Tadeusza Różewicza, takich jak Ocalony – złamany przez wojnę, nie potrafi już uwierzyć w Boga, ludzi, ani posługiwać się dawnym systemem wartości.

Podoba się? Tak Nie