profil

Literatura współczesna : Cechy i idee literatury

poleca 42% 82 głosów

Drugi obieg – w latach 70. powstał niezależny ruch wydawniczy, aby publikować materiały zatrzymane przez cenzurę. Dzięki drugiemu obiegowi do czytelnika trafiły dzieła Miłosza, Gombrowicza, Mała apokalipsa Konwickiego.

Egzystencjalizm – współczesny kierunek filozoficzny interesujący się pojedynczymi losami jednostki, która jest wolna i odpowiedzialna. Dla egzystencjalizmu charakterystyczne jest poczucie samotności wobec Boga, dążenie do zbawienia, lęki rozpacz, a także przekonanie, że nie jesteśmy w stanie ulżyć cierpieniom człowieka w doczesnym życiu.

Literatura faktu – rejestruje i utrwala wydarzenia współczesności, nie ma tutaj eksperymentów formalnych, niema komentarzy, ton narracji jest oszczędny, bezemocjonalny. Przykłady literatury faktu to m.in. Archipelag GUŁ-ag Sołżenicyna, Inny świat Herlinga-Grudzińskiego.

Postmodernizm – literatura, która powstaje po literaturze nowoczesnej. Postmoderniści ogłaszają wyczerpanie możliwości literatury i są pewni, że człowiek już nic innego nie wymyśli. Dlatego można odnosić się do dzieł już powstałych, parodiować je,przekształcać, zestawiać, bawić się konwencjami.

Totalitaryzm – system polityczny oparty na zniewoleniu jednostki, zupełnie przeciwstawny do demokracji, wolności i poszanowania praw człowieka. Totalitaryzmy XX w. to faszyzm i stalinizm.

Podoba się? Tak Nie