profil

Przyimki określające czas (Prepositions of time)

poleca 80% 254 głosów

 • Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia:
  • She usually gets up at seven am.
  • I finished work at half past five yesterday.
  • Bats don’t sleep at night- they look for food.
  • People say that ghosts wake up at midnight
  oraz w wyrażeniach:
  • at present
   • At present, there’re more and more educated people.
  • at the moment
   • I’m preparing breakfast at the moment.
  • at Christmas / Easter
   • She’s visiting her relatives at Christmas.
  • at the weekend = at weekends
   • Sue always goes out at weekends.
 • przyimek in stosowany jest do określenia:
  • niektórych pór dnia – in the morning / afternoon / evening
   • I woke up at five in the morning. Can you believe it?
    ale at night, at midnight, at noon (przedimek określony)
  • pór roku
   • In winter we always go skiing to the Alps.
  • miesięcy
   • Are you on holidays in August?
  • lat
   • David Beckham was born in 1975.
  • wieków
   • William Shakespeare lived in the 16th century.
  • epok
   • Did you know that Dickens wrote his novels in the Victorian Age?
  • w wyrażeniach dotyczących przyszłości – „za pewien okres”
   • Dinner will be ready in an hour.
   • I’ll be back in a minute.
 • przyimek on stosowany jest do określenia:
  • dni
   • Maggie is coming back on Monday.
  • dat
   • John graduated on 2 June 2002.

Warto zapamiętać, że przed zwrotami, których jednym z członów jest słowo day, bardzo często stosujemy przyimek on:
Are you going out on Saturday evening?
I didn’t go anywhere on New Year’s Day – I didn’t feel well after theparty.
Jo was lucky – she received a lot of presents on her birthday.

Znasz już najważniejsze zasady stosowania przyimków czasu, jednak musisz jeszcze wiedzieć o tym, że są sytuacje, w których nie jeden, a dwa przyimki są prawidłowe. Następuje wtedy jednak zmiana znaczenia. Spójrz na dwa przykłady:
- on timepunktualnie (dokładnie na czas)
The train arrived on time. (nie był ani wcześniej, ani później niż w rozkładzie)
- in timena czas (z bezpiecznym zapasem czasu)
Fortunately we came in time and the bus didn’t leave yet.
- at the beginning / endna początku (końcu danego wydarzenia,danej sytuacji)
At the end of the lecture the students were tired and bored.
- in the beginning / endna początku / końcu (odnosząc siędo relacji czasowych)
In the beginning I found English difficult but now it seems quite easy.

Ponadto musisz zapamiętać, że z następującymi słowami nie stosujemy żadnych przyimków:

 • today
  • Will you do it today?
 • tomorrow
  • I’ll call you tomorrow.
 • yesterday
  • Sally met a nice guy yesterday.
 • tonight
  • I’m going out with Mike tonight.
 • this
  • They’re getting married this Saturday.
 • last
  • We bought this house last year.
 • next
  • Jim and Kim are flying to Mexico next week.
 • every
  • She plays tennis every Wednesday.
 • all
  • I’ll be lying on the beach all day long.

 

 • inne przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu:
  after po We’ll go shopping after breakfast.
  before przed Before I go to bed I have a cup of hot milk.
  by do czasu We’ll have written this essay by Friday.
  during podczas Judy picked up Italian during her stay in Rome.
  from…to… od…do… I work from Monday to Friday.
  for* od She’s had this car for 4 years.
  since* od I’ve been waiting for you since 2 pm.
  till / until aż do Yesterday I didn’t go to bed till midnight.

  Mimo tego samego znaczenia w języku polskim for i since mają inne zastosowanie.

Podoba się? Tak Nie