profil

Przyimek (Preposition)

poleca 34% 3 głosy

poleca 32% 25 głosów

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z: rzeczownikami, The book is on the table . zaimkami, She is a friend of mine . czasownikami, I’m talking to Mary. Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować...

poleca 66% 41 głosów

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami: London lies on the banks of the river Thames. We are listening to music right now. That’s the man to whom I spoke yesterday. Uważać należy jednak na pytania. W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania: What are you thinking about ? What is she...

poleca 80% 301 głosów

Przyimki określające miejsce (Prepositions of place)

Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane przyimki określające miejsce: at, in, on . Na początek przyjrzyjmy się dwóm pierwszym przyimkom: Mike is at the cinema . – Mike ogląda film . Sheila is at school . – Sheila uczy się w szkole . Sheila is in school . – Sheila jest w budynku szkoły . There were a lot of people in the cinema .– W budynku kina było dużo ludzi . Patrząc na przykłady, możemy wyciągnąć wniosek, że: at – bardziej odnosi się do funkcji niż...

poleca 80% 259 głosów

Przyimki określające czas (Prepositions of time)

Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia: She usually gets up at seven am . I finished work at half past five yesterday. Bats don’t sleep at night- they look for food. People say that ghosts wake up at midnight oraz w wyrażeniach: at present At present , there’re more and more educated people. at the moment I’m preparing breakfast at the moment . at Christmas / Easter She’s...

poleca 78% 102 głosów

Przyimki ruchu (Prepositions of movement)

Mówiąc o przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, potrzebujemy przyimków from… to… : They took the bus from London to Oxford. Natomiast mówiąc o ruchu w danym kierunku, wykorzystamy sam przyimek to : They went to Chicago to visit their family. Występuje on w towarzystwie takich czasowników jak: come, drive, go, travel, walk : I’ ve been driving to Cracow for 2 hours. Mandy loves travelling to far away places. oraz to be w...

poleca 95% 18 głosów

Inne przyimki (Other prepositions)

Istnieje bardzo wiele połączeń przymiotników, czasowników i rzeczowników z przyimkami. Postaraj się zapamiętać najczęściej spotykane kombinacje. Wtedy będziesz miał pewność, że nie popełnisz błędu. Pamiętaj, że czasowniki występujące bezpośrednio po przyimkach przyjmują końcówkę -ing (formę gerundialną zwaną też rzeczownikiem odczasownikowym): He was accused of stealing the money. I’m really bad at swimming . Na szczególną uwagę zasługuje również przyimek to , z którym...

Podoba się? Tak Nie