profil

Przyimki określające miejsce (Prepositions of place)

poleca 80% 301 głosów

Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane przyimki określające miejsce: at, in, on. Na początek przyjrzyjmy się dwóm pierwszym przyimkom:

  • Mike is at the cinema. – Mike ogląda film.
  • Sheila is at school. – Sheila uczy się w szkole.
  • Sheila is in school. – Sheila jest w budynku szkoły.
  • There were a lot of people in the cinema.– W budynku kina było dużo ludzi.

Patrząc na przykłady, możemy wyciągnąć wniosek, że:

  • at – bardziej odnosi się do funkcji niż wnętrza danego obiektu,
  • in – określa wnętrze miejsc, których powierzchnia jest w jakiś sposób ograniczona.

A oto najczęściej spotykane zwroty, w których występują przyimki at i in:

at in
at work in a village
at home in a town
at school / university in a room
at the top / at the bottom in a wood
at the station / airport in hospital
at the seaside in bed
at a party in prison
at John’s (place) in Poland / Warsaw

Z kolei przyimek on określa położenie na danej powierzchni, bardzo często jest odpowiednikiem polskiego na:

on
on the table
on the map
on the coast
on the third floor

Opisując zdjęcia i obrazki, na pewno będziesz potrzebował zwrotu: na zdjęciu, na obrazku. W tym wypadku nie skorzystamy z przyimka on, ale z in: powiemy in the picture:
In the picture I can see some people sunbathing on the beach.

Spójrz na inne przyimki określające położenie:

above powyżej The florist’s is above the chemist’s.
among* pomiędzy John Smith was standing among his friends.
behind za Anna is standing behind Mark.
below poniżej The chemist’s is below the florist’s.
beside obok Who is standing beside you?
between* pomiędzy The church is between the bank and the shop.
by obok John is standing by the window.
in w There are some nice cups in the cupboard.
in front of przed There’s a man waiting in front of the shop.
inside wewnątrz I’ll be waiting for you inside the bank.
next to obok Please, stand next to me.
on na There are some plates on the table.
opposite naprzeciwko The bank is opposite the bus stop.
outside na zewnątrz There is someone waiting for you outside.

* Przyimki among i between tłumaczymy na język polski jako pomiędzy, ale nie są one synonimami. Among oznacza pomiędzy większą grupką ludzi, rzeczy, natomiast between pomiędzy dwiema osobami, dwoma rzeczami.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: