profil

Młoda Polska : Zapamiętaj te pojęcia

poleca 61% 28 głosów

Filister – mieszczuch, dorobkiewicz lub urzędnik, dbający o pozory i zniewolony swoimi mieszczańskimi zasadami.

Ludomania – fascynacja wsią i jej kulturą. Jej owocem były inteligencko-chłopskie śluby.

Oniryzm – wprowadzenie poetyki snu do utworu literackiego.

Sztuka dla sztuki – nadrzędne hasło sztuki, która nie może służyć żadnym utylitarnym celom.

Podoba się? Tak Nie