profil

Młoda Polska : Co nam zostało?

poleca b/d

• Schulz i Leśmian w dwudziestoleciu międzywojennym czerpali z wyobraźni młodopolskiej.

• Witkacy nawiązywał do dekadentyzmu i katastrofizmu.

• Do dziś funkcjonuje określenie „żeromszczyzna” – na określenie stylu, który jest nużący dla współczesnego czytelnika.

• Schyłek wieku XX powtórzył nastroje z wierszy powstałych w XIX w.

Podoba się? Tak Nie