profil

Zaimki pytające (Wh- words and how)

poleca 89% 1921 głosów

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych (o pytania szczegółowe):

 • what? – co? jaki?
  • What are you doing now?
  • What is this?
  • What films do you enjoy watching?
  • What’s your mother’s name? (Jak ma na imię twoja mama?)
  • What’s the weather like today? (Jaka jest dzisiaj pogoda?)

Zwróć uwagę na dwa ostatnie pytania z przykładów powyżej. Mimo że w tłumaczeniu na język polski pojawia się zaimek jak, w języku angielskim korzystamy z zaimka what. Pytanie to ma inną konstrukcję w obu językach, a więc nie możemy go dosłownie przetłumaczyć.

 • who? – kto?
  • Who are you talking to?
  • Who discovered America?
  • Who is Jane going to visit tomorrow?

Zauważ, że pierwszy przykład przetłumaczymy z kim rozmawiasz? W języku polskim przyimki występują przed zaimkami pytającymi np.: o kim?, dla kogo?, z kim? W języku angielskim stawiamy je po czasowniku.

 • whose? – czyj? czyja? czyje?
  • Whose book is this?
  • Whose pen has she taken by mistake?
  • Whose bike can I borrow?
 • which? – który? która? które?
  • Which film do you recommend?
  • Which T-shirt is yours?
  • Which dress should I put on?

Zadając pytanie: która godzina?, nie skorzystamy z przyimka which, ale zapytamy: What time is it? lub What’s the time?

 • where? – gdzie?
  • Where are you going on holidays?
  • Where did she meet her boyfriend?
  • Where do you come from?
 • when? – kiedy?
  • When will you visit us?
  • When did you buy your new house?
  • When are you getting married?

Zapamiętaj, że zaimek pytający when nie występuje w pytaniach w czasie Present Perfect!

 • why? – dlaczego?
  • Why did Maggie divorce Bob?
  • Why doesn’t she want to go shopping?
  • Why are you so sad?
 • how? – jak?
  Zaimek how może występować w pytaniach sam lub w towarzystwie przymiotników i przysłówków:
  • How do you get to school?
  • How do you do?
  • How is you mum?
  Poniżej znajdziesz najczęściej spotykane ich połączenia:
 • how often? – jak często?
  • How often do you visit your parents?
  • How often did Lucy go to the disco?
  • How often should I go shopping?
 • how long? – jak długo?
  • How long does it take you to get to school?
  • How long were they on holidays?
  • How long is she going to stay in Chicago?
 • how much? – ile?
  Łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi:
  • How much time do you have?
  • How much money did she spend?
  • How much milk would you like in your tea?
 • how many? – ile?
  Łączy się z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:
  • How many friends does she have?
  • How many tomatoes do you need?
  • How many countries have they visited so far?
Podoba się? Tak Nie