profil

Zaimki względne (Relative pronouns)

poleca 76% 533 głosów

W języku angielskim wyróżniamy pięć zaimków względnych: that, who, which, whose, whom. Służą one do tworzenia zdań względnych, zwanych także przydawkowymi (relative clauses) (o zdania przydawkowe). Dla przypomnienia, zdania przydawkowe odpowiadają na pytania: jaki? który?

zaimek względny tłumaczenie odnosi się do: przykład
that który
która
którzy
które
osób
rzeczy
roślin
zwierząt
Have I told you about Mr. Jones that lives next to me?
I need new shoes that are comfortable.
This is a plant that needs a lot of water.
Wolves that live in this forest sometimes attack people.
who który
która
którzy
które
osób Have I told you about Mr. Jones who lives next to me?
which który
która
którzy
które
rzeczy
roślin
wierząt
I’ll tell you something which will makeyou laugh.
This is a plant which needs a lot of water.
Wolves which live in this forest sometimes attack people.
whose* którego
której
których
osób
rzeczy
roślin
zwierząt
Mr. Jones, whose son studied in Oxford, lives next to me.
I bought a ring whose stone was made of coral.
In the botanical garden I saw a rare plant whose leaves were orange.
The dog whose paw was broken, was taken to the vet.
of which którego
której
których
rzeczy
roślin
I bought a ring the stone of which was made of coral.
In the botanical garden I saw a rare plant the leaves of which were orange.
whom**
występuje z przyimkami
osób Who is that man to whom you talked at the party?

* Zaimek whose odpowiada polskiemu dopełniaczowi; w stosunku dorzeczy i roślin; częściej stosowaną formą jest of which.
** Zaimek whom odpowiada polskiemu narzędnikowi i miejscownikowi,w zależności od tego, z jakim przyimkiem będzie się łączyć.

Jak zauważyłeś, zaimek that możemy zastąpić zaimkiem who w stosunku do osób i which w stosunku do rzeczy, roślin i zwierząt.

Podoba się? Tak Nie