profil

Zaimki osobowe (Personal pronouns)

poleca 77% 588 głosów

W języku angielskim wyróżniamy osiem zaimków osobowych, które dzielimy na dwa typy:

 • zaimki osobowe w formie podmiotu (zaimki odpowiadające napytania mianownika kto? co?)
  l. pojedyncza l. mnoga
  I ja we my
  you ty you wy
  he on they oni, one
  she ona
  it ono

Zauważ, że w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej używamytego samego zaimka osobowego you. W zorientowaniu się,o jaką liczbę chodzi, pomoże ci tylko i wyłącznie kontekst zdania:
You like Susan. (Lubisz Susan. / Lubicie Susan.)

W języku polskim korzystamy z zaimków on, ona, ono w odniesieniu do rzeczy, roślin i zwierząt:
Tu leżał mój długopis. Gdzie on jest?
W sklepie widziałam śliczną sukienkę, ale nie kupiłam jej, bo była za droga.
Masz piękną palmę. Jak często podlewasz?
Mój pies był chory i musiałem z nim pójść do weterynarza.*


W języku angielskim możemy tylko zastosować zaimek it:
There was my ball-point pen. Where is it?
I saw a beautiful dress in the shop but I didn’t buy it because it was too expensive.
You’ve got a beautiful palm tree. How often do you water it?

* Wyjątek stanowią zwierzęta domowe; w stosunku do nich możemy zastosować zaimki osobowe he, she: My dog was ill and I had to take it / him to the vet.*

Zaimek it służy do opisu:

 • pogody, It’s sunny today.
 • temperatury, It’s 35°C in Egypt.
 • określenia czasu, It’s a quarter to five.
 • odległości, It’s not far from here.

Zaimki you i they używane są w konstrukcjach bezosobowych (zaimek bezosobowy).

Zaimek osobowy w roli podmiotu jest bardzo często opuszczany w języku polskim, gdyż po formie czasownika możemy rozpoznać kto lub co jest podmiotem zdania (czasownik przyjmuje końcówki osobowe). Inaczej jest w języku angielskim. Oprócz paru wyjątków czasownik jest nieodmienny, stąd, jeżeli nie ma przed nim zaimka osobowego, jest on w formie bezokolicznika. Pamiętaj, że w języku angielskim nie możesz opuścić zaimka osobowego!
I hate getting up early. (Nienawidzę wcześnie wstawać.)
You look tired. (Wyglądasz na zmęczonego.)
He doesn’t know Kate. (Nie zna Kasi.)
She went to France yesterday. (Wczoraj pojechała do Francji.)
Look at that dog! It is cute. (Spójrz na tego psa. Jest słodki.)
We would stay longer if we had time. (Zostalibyśmy dłużej, gdybyśmy mieli czas.)
They will visit John soon. (Wkrótce odwiedzą Janka.)

 • zaimki osobowe w formie dopełnienia – zaimki odpowiadające
  na pytania:
  dopełniacza – kogo? czego?
  celownika – komu? czemu?
  biernika – kogo? co?
  narzędnika – z kim? z czym?
  miejscownika – o kim? o czym?
  l. pojedyncza l. mnoga
  me us
  you you
  him them
  her
  it

  Why don’t you like me? (Dlaczego mnie nie lubisz? – (dopełniacz)
  I’ll lend you some money. (Pożyczę ci trochę pieniędzy. – (celownik)
  We’ll stay with him for a while. (Zostaniemy z nim na chwilę. – (narzędnik)
  John is thinking about her. (Janek myśli o niej. – (miejscownik)
  When will you visit us? (Kiedy nas odwiedzisz? – (biernik)
  Why are you afraid of them? (Dlaczego się ich boisz? – (dopełniacz)


Podoba się? Tak Nie