profil

Zaimki wskazujące (Demonstratives)

poleca 80% 400 głosów

Wyróżniamy cztery zaimki wskazujące:

liczba pojedyncza this ten, ta, to this woman (ta kobieta)
that tamten, tamta, tamto that man (tamten mężczyzna)
liczba mnoga these ci, te these children (te dzieci)
those tamci, tamte those dogs (tamte psy)

Podstawową funkcją zaimków wskazujących jest określenie położenia ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt. Ponadto korzystamy z nich:

 • do określenia czasu:
  • this – czas teraźniejszy lub przyszły
   What are you doing this weekend? (Co robisz w ten weekend?)
  • that – czas przeszły
   I think I met Mark that day. (Sądzę, że spotkałem Marka tamtego dnia.)
 • w rozmowach:
  • this – przedstawianie osób
   Let me introduce you. Margaret, this is Jo. (Pozwól, że cię przedstawię. Margaret, to jest Jo.)
  • that – pytania typu „kto tam?”
   Who’s that? (Kto tam?)

Zauważ, że zaimki wskazujące nie zawsze muszą występować w towarzystwie rzeczownika:
John’s had an accident. That’s terrible.
I must tell you something. This is a very funny story.

Podoba się? Tak Nie