profil

Powstanie i rozwój życia na Ziemi

poleca 40% 74 głosów

Ziemia wraz z Układem Słonecznym powstała około 4,6 mld lat temu. Narodziny życia na Ziemi poprzedziła ewolucja biochemiczna, podczas której tworzyły się związki organiczne. Ich nagromadzenie umożliwiło tworzenie samo powielających się struktur. Dały one początek pierwotnym prakomórkom. Życie na Ziemi powstało 3,8 mld lat temu. Od tego momentu rozpoczęła się ewolucja biologiczna.

poleca 59% 60 głosów

Biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi

W myśl teorii A. Oparina , potwierdzonej doświadczeniami S. Millera i H. Urey związki organiczne powstały samorzutnie ze składników nieorganicznych zawartych w pierwotnej, beztlenowej atmosferze Ziemi, takich jak wodór, azot, para wodna, tlenki węgla, amoniak, przy udziale energii wyzwalanej w wyładowaniach atmosferycznych, wybuchach wulkanów, reakcjach jądrowych, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Powstałe w ten sposób aminokwasy, cukry i zasady azotowe ulegały następnie...

poleca 57% 143 głosów

Etapy rozwoju życia na Ziemi

Era Okres mln lat temu Przebieg ewolucji organizmów K e n o z o i c z n a Czwartorzęd 1,8 – dziś W okresie zlodowaceń roślinność tundrowa, w okresie między zlodowaceniami roślinność leśna, bagienna i wodna. Wymieranie wielkich ssaków. Po okresie zlodowaceń rozwój współcześnie istniejących zbiorowisk roślinnych. Pojawienie się człowieka rozumnego i rozwój społeczności ludzkiej. Trzeciorzęd 65 – 1,8 Rozwój roślin okrytonasiennych, w...

Podoba się? Tak Nie