profil

Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Powstanie życia na Ziemi

poleca59%
Biologia

Biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi

W myśl teorii A. Oparina , potwierdzonej doświadczeniami S. Millera i H. Urey związki organiczne powstały samorzutnie ze składników nieorganicznych zawartych w pierwotnej, beztlenowej atmosferze Ziemi, takich jak wodór, azot, para wodna, tlenki węgla, amoniak, przy udziale energii wyzwalanej w wyładowaniach atmosferycznych, wybuchach wulkanów, reakcjach jądrowych, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Powstałe w ten sposób aminokwasy, cukry i zasady azotowe ulegały następnie...

poleca39%
Biologia

Powstanie i rozwój życia na Ziemi

Ziemia wraz z Układem Słonecznym powstała około 4,6 mld lat temu. Narodziny życia na Ziemi poprzedziła ewolucja biochemiczna, podczas której tworzyły się związki organiczne. Ich nagromadzenie umożliwiło tworzenie samo powielających się struktur. Dały one początek pierwotnym prakomórkom. Życie na Ziemi powstało 3,8 mld lat temu. Od tego momentu rozpoczęła się ewolucja biologiczna.poleca85%
Biologia

Epoki w dziejach ziemi pod wzgledem biologicznym

NA POCZATKU Filozofowie i myśliciele objaśnili powstanie życia od tysiącleci. Niektórzy uważali, że życie jest wieczne i nie miało początku. Arystoteles, który ukształtował sposób myślenia na 2 tysiąclecia, uważał, że niektóre formy życia, a...poleca85%
Biologia

Opisz poglądy dotyczące powstania życia na ziemi

Do XIX w. rozpowszechniona była idea samorództwa bakterii (spotykana i dziś niejako na zasadzie zabobonu). Uważano, że życie powstaje ciągle od nowa z materii nieożywionej. Sadzono, że bakterie rodzą się z brudu itp... Z początkiem XX w....poleca81%
Biologia

Powstanie życia na ziemi

Od początku naszej cywilizacji ludzie obserwowali świat i ówczesne zjawiska. Nagromadzona wiedza służyła im głownie w celach praktycznych. Jak chodźmy polowanie na zwierzęta czy zbór roślin. W miarę przechodzenia człowieka do osiadłego trybu...poleca91%
Geografia

Rozwój organizmów w proterozoiku

1. Czas trwania i podział proterozoiku Proterozoik jest drugą w dziejach ziemi erą (po archaicznej). Era ta trwała od ok. 2,5 mld do 570 mln lat temu. Dzielimy ją na:  dolny (2,5mld - 1,7 mld),  środkowy (1,7 mld - 900mln)  górny...poleca80%
Biologia

Co to jest ewolucja?

1.Jakie są dowody pochodzenia organizmów? 2.Co to są narządy homologiczne i analogiczne? 3.Co to jest ewolucja? 4.Kiedy powstało życie na Ziemi? 5.Co to są skamieniałości? Ad.1)Dowodami pochodzenia organizmów są skamieniałości, których...poleca85%
Biologia

Kreacjonizm i zmierzch darwinizmu.

W roku 1953 Stanley L. Miller, 23-letni student University of Chicago, podjął się przeprowadzenia eksperymentu, który miał ostatecznie potwierdzić teorię ewolucji Darwina - dowieść możności powstania życia z materii nieożywionej. Wypełnił...poleca80%
Biologia

Ewolucjonizm,dowody ewolucji,teorie ewolucji,prawidłowości ewolucji,dobór naturalny,inne czynniki ewolucji,drogi powstania gatunków,powstanie wszechświata,powstanie ziemi,powstanie zycia na ziemi,etapy antropogenezy,etapy ewolucji organizmów na kuli

Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja organiczna. Inaczej ewolucjonizm to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z rozwojem życia na Ziemi. Przedmiotem badań ewolucjonizmu jest ewolucja, oznaczająca proces...poleca83%
Biologia

Hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi i powstania świata

Hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi i powstania świata Nikt nie wie, kiedy tak naprawdę powstał świat. Istnieje wiele hipotez dotyczących tego. Według powszechnie przyjętej Wielkiego Wybuchu wszechświat powstał 15...poleca78%
Geografia

Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi

1. Powstanie Ziemi (4,6 mld. lat temu) Ziemia wraz z całym układem słonecznym powstały, gdy ewolucja Wszechświata była już bardzo zaawansowana. Wszystkie pierwiastki, z których utworzona została Ziemia, powstały w centrach wcześniejszych...poleca84%
Biologia

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

Myśl o początkach życia na Ziemi można uznać za tak starą, jak ludzkość. Najstarsze mity i wierzenia religijne rozpoczynają się od opowiadań o stworzeniu świata, życia i pierwszych ludzi. Jest rzeczą charakterystyczną, że według tych antycznych...poleca84%
Geografia

W jaki sposób warunki środowiska przyrodniczego wpływają na przebieg ewolucji

Przez miliony lat przyroda rządziła się własnymi prawami. Środowisko naturalne samo dbało o równowagę i porządek. Ziemia samoistnie pozbywała się nadmiaru wody, zwierzęta w walce o egzystencję zachowywały odpowiednią liczebność gatunków, rośliny...