profil

Etapy rozwoju życia na Ziemi

poleca 57% 143 głosów

Era Okres mln lat temu Przebieg ewolucji organizmów
K
e
n
o
z
o
i
c
z
n
a
Czwartorzęd 1,8 – dziś W okresie zlodowaceń roślinność tundrowa, w okresie między zlodowaceniami roślinność leśna, bagienna i wodna. Wymieranie wielkich ssaków. Po okresie zlodowaceń rozwój współcześnie istniejących zbiorowisk roślinnych. Pojawienie się człowieka rozumnego i rozwój społeczności ludzkiej.
Trzeciorzęd 65 – 1,8 Rozwój roślin okrytonasiennych, w tym roślin jednoliściennych. Duże zróżnicowanie ssaków. Bogaty świat stawonogów i mięczaków. Wymieranie belemnitów. Pod koniec okresu pojawienie się hominidów.
M
e
z
o
z
o
i
c
z
n
a
Kreda 144 – 65 Rozwój dwuliściennych. Ograniczenie rozwoju roślin nagonasiennych. Pojawienie się torbaczy i ssaków łożyskowych. Pod koniec okresu wymieranie wielu gatunków, m.in. dinozaurów, belemnitów i amonitów.
Jura 206 – 144 Liczne rośliny nagonasienne. Rozwój amonitów i belemnitów. Wielki rozwój gadów (dinozaurów). Pojawienie się ptaków (Archeopteryx), stekowców i ryb kostnych.
M
e
z
o
z
o
i
c
z
n
a

Trias 248 – 206 Panowanie roślin nagonasiennych. Wymieranie paproci nasiennych. Rozwój gadów. Następne wielkie wymieranie – giną prymitywne płazy, a pod koniec okresu prymitywne gady (kotylozaury). Pojawienie się pierwszych ssaków.
P
a
l
e
o
z
o
i
c
z
n
a

Perm 290 – 248 Rozwój roślin nagonasiennych oraz paproci nasiennych. Schyłek widłaków i skrzypów. Rozwój owadów, skorupiaków słodkowodnych, kotylozaurów, gadów morskich. Kolejne wielkie wymieranie – giną m.in. trylobity i ryby pancerne.
Karbon 354 – 290 Dominacja skrzypów, widłaków i paproci nasiennych tworzących lasy. Na lądzie pojawiają się owady uskrzydlone i ślimaki. Występują płazy. Szczyt rozwoju rekinów i liliowców.
Dewon 417 – 354 Rozwój roślin: paproci, skrzypów, widłaków, szczyt rozwoju ramienionogów. Różnorodność ryb. Pierwsze płazy i stawonogi lądowe. Pod koniec okresu wielkie wymieranie.
Sylur 443 – 417 Rośliny naczyniowe na lądzie. Dominacja glonów. Pierwsze grzyby. Występują trylobity, liliowce, łodziki, wieloraki. Pojawienie się ryb.
Ordowik 490 – 443 Obfitość glonów. Szczyt rozwoju trylobitów i głowonogów. Liczne koralowce i szkarłupnie, pierwsze bezszczękowce oraz rośliny lądowe. Pod koniec okresu wielkie wymieranie.
Kambr 543 – 490 Rozwój glonów morskich (krasnorostów, brunatnic i zielenic). Liczne morskie bezkręgowce. Pojawienie się trylobitów i pierwszych strunowców – tzw. eksplozja kambryjska
Proterozoiczna 2500 – 543 Występują bakterie (wśród nich sinice), pierwotniaki i glony (pierwsze eukarionty). Pojawienie się organizmów wielokomórkowych (bezkręgowców).
Archaiczna 3800 – 2500

3800
Organizmy prokariotyczne. Najstarsze szczątki organizmów datowane są na 3,5 mld lat. Z tego też okresu pochodzą twory wapienne, tzw. stromatolity, które zawdzięczają swoje powstanie sinicom (organizmy fotosyntetyzujące).
Przypuszczalny początek życia na Ziemi – biogeneza.

Do przyspieszenia tempa ewolucji organizmów jednokomórkowych przyczyniło się uzyskanie zdolności do rozmnażania płciowego.

Z kolei łączenie się w kolonie umożliwiło powstanie organizmów wielokomórkowych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty