profil

Dowody ewolucji

poleca 32% 45 głosów

Ewolucja stanowi niezaprzeczalny fakt. Potwierdzeniem są znaleziska paleontologiczne oraz wyniki badań porównawczych z zakresu różnych dziedzin nauk biologicznych. Dane te pozwalają poznać budowę organizmów kopalnych, ustalić związki pokrewieństwa między różnymi grupami systematycznymi organizmów wymarłych i współcześnie żyjących oraz odtworzyć przebieg ewolucji.

Wyróżnia się bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji.

poleca 56% 98 głosów

Bezpośrednie dowody ewolucji

Dowodami bezpośrednimi (paleontologicznymi) są szczątki kopalne lub ślady działalności organizmów z minionych epok geologicznych, które pokryte warstwą osadów uległy skamienieniu (fosylizacji). Wśród skamieniałości wyróżnia się: – elementy szkieletowe, jak kości, muszle, zęby, zdrewniałe części roślin, np. kości dinozaurów, pnie kopalnych paprotników; – odlewy w składach osadowych, np. odlewy muszli amonitów; – odciski w skałach osadowych lub bryłach węglowych, np. odcisk praptaka,...

poleca 24% 93 głosów

Pośrednie dowody ewolucji

Pośrednich dowodów ewolucji dostarczają wyniki badań porównawczych z zakresu anatomii, embriologii, fizjologii, biogeografii, biochemii, genetyki. Wskazują zarówno na jedność budowy i funkcji różnych organizmów świadczące o ich wspólnym pochodzeniu, jak i na ich zróżnicowanie, które stanowi wynik przystosowania się do różnorodnych warunków życia. Są uzupełnieniem dowodów bezpośrednich, jakich dostarcza paleontologia.

Podoba się? Tak Nie