profil

Bezpośrednie dowody ewolucji

poleca 55% 97 głosów

Dowodami bezpośrednimi (paleontologicznymi) są szczątki kopalne lub ślady działalności organizmów z minionych epok geologicznych, które pokryte warstwą osadów uległy skamienieniu (fosylizacji).

Wśród skamieniałości wyróżnia się:
– elementy szkieletowe, jak kości, muszle, zęby, zdrewniałe części roślin, np. kości dinozaurów, pnie kopalnych paprotników;
– odlewy w składach osadowych, np. odlewy muszli amonitów;
– odciski w skałach osadowych lub bryłach węglowych, np. odcisk praptaka, odciski paprotników;
– zakonserwowane okazy organizmów, np. owady lub nasiona i pyłki zakonserwowane w bursztynie (tzw. inkuzje), mamuty w wiecznej zmarzlinie, nosorożec włochaty w tzw. wosku ziemnym;
– inne ślady, np. skamieniałe jaja dinozaurów, skamieniałe odchody, ślady rycia w ziemi, odciski stóp, stromatolity.

W badaniach paleontologicznych istotną rolę odgrywają tzw. skamieniałości przewodnie, wykazujące szerokie rozprzestrzenienie geograficzne we względnie krótkim okresie geologicznym, np. ammonity, trylobity. Skamieniałości przewodnie wykorzystywane są do określania wieku skał.
Ważną rolę w paleontologii odgrywają też organizmy stanowiące formy pośrednie, których skamieniałości wskazują na pośrednie cechy między dwiema grupami systematycznymi, np. ichtiostega o cechach ryb i płazów, sejmuria o cechach płazów i gadów, praptak – gadów i ptaków.

W oznaczeniu wieku skamieniałości wykorzystywane są przede wszystkim metody stratygraficzne (względne określanie wieku skał), radiometryczne (wykorzystanie izotopów promieniotwórczych), dendrochronologiczne (liczenie słojów drzew), metody analizy pyłkowej (badanie pyłków roślin).

Zapamiętaj

Fosylizacja to proces przekształcania się szczątków roślin i zwierząt w skamieniałości wskutek przemiany związków organicznych w nieorganiczne składniki skorupy ziemskiej. Fosylizacja zachodzi w wyniku różnych procesów, np. karbonizacji, kalcytyzacji.
Skamieniałości (fosylia) to zachowane w skałach szczątki organizmów z minionych epok geologicznych, a także ślady ich działalności (tzw. ichnofosylia).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści