profil

Zastosowanie genetyki

poleca 29% 81 głosów

Wykorzystanie selekcji w celu uzyskania nowych odmian roślin i zwierząt.

Wykorzystanie badań genetycznych w diagnostyce medycznej, w tym także prenatalnej oraz medycynie sądowej (np. ustalanie ojcostwa), kryminalistyce, archeologii.

Wykorzystanie osiągnięć inżynierii genetycznej:
– wykorzystanie organizmów transgenicznych do produkcji różnych białek, np. hormonów białkowych (m.in. insuliny), interleukin, szczepionek;
– wykorzystanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w hodowli (większe plony, lepsza jakość, odporność na choroby);
– próby uzyskiwania od organizmów transgenicznych materiału do przeszczepów;
– terapia genowa – polega na wprowadzeniu do organizmu niezmutowanego genu, który w formie zmutowanej wywołuje chorobę (próby leczenia, np. choroby Duchenne’a, Parkinsona);
– klonowanie zwierząt.

Zapamiętaj

W badaniach i diagnostyce chorób genetycznych stosuje się:
– analizę cech morfologicznych,
– analizy biochemiczne,
– analizę kariotypu,
– analizę DNA,
– analizę rodowodów.

Podoba się? Tak Nie