profil

Różne możliwości dziedziczenia cech

poleca 47% 32 głosów

W ramach ogólnych mechanizmów istnieje szereg różnych możliwości dziedziczenia cech.

poleca 88% 105 głosów

Jeden gen determinuje jedną cechę

Jeden gen determinuje jedną cechę. Możliwe są przy tym trzy rodzaje relacji między dwoma allelami danego genu. – Dominacja zupełna polega na nieujawnianiu się allelu recesywnego w obecności allelu dominującego. Heterozygota posiada wówczas fenotyp taki sam, jak homozygota dominująca . Stosunek fenotypów w pokoleniu F 2 wynosi 3:1, jeśli badana jest jedna cecha autosomalna lub 9 : 3 : 3 : 1, gdy rozpatruje się dziedziczenie dwóch niesprzężonych cech. Dominacja zupełna występuje np....

poleca 50% 22 głosów

Więcej genów nieallelicznych

Więcej genów nieallelicznych wpływa na jedną cechę. Występuje wówczas współdziałanie genów. Istnieją trzy możliwości współdziałania genów. – Dopełnianie polega na wzajemnym uzupełnianiu się efektów działania genów , zwanych dopełniającymi . Przykładem jest dziedziczenie barwy kwiatów groszku pachnącego uwarunkowane przez dwa geny, z których jeden jest odpowiedzialny za syntezę substancji bezbarwnej, a drugi za syntezę enzymu przekształcającego bezbarwną substancję w ciemnoróżowy...

poleca 52% 54 głosów

Dziedziczenie cech uwarunkowanych przez geny sprzężone

Wyróżnia się: – Geny sprzężone zlokalizowane w jednym chromosomie autosomalnym . Dziedziczone są razem i wykazują przy tym tendencję do rekombinacji, np. geny warunkujące kształt owoców i wysokość pędu u pomidorów, u Drosophili geny czarnej barwy ciała i normalnej wielkości skrzydeł. – Geny sprzężone z płcią mają swoje loci w chromosomach płciowych. Sposób ich dziedziczenia zależy od tego, czy dany allel pochodzi od osobnika żeńskiego, czy od męskiego. U człowieka (i muszki...

Podoba się? Tak Nie