profil

Dane z zakresu genetyki molekularnej

poleca 63% 16 głosów

Dane z zakresu genetyki molekularnej dotyczą częstości zachodzenia mutacji w materiale genetycznym, bowiem im większe pokrewieństwo, tym większe podobieństwo sekwencji nukleotydów w DNA. Służy temu m.in. analiza mitochondrialnego DNA, który jest dziedziczony w linii żeńskiej, a także analiza sekwencji intronów, czyli tych części DNA, które nie kodują żadnych istotnych informacji dotyczących białek. Badania te są wykorzystywane do określania pokrewieństw i dróg ewolucji organizmów. Ponadto w badaniach genetycznych porównuje się liczbę i strukturę chromosomów gatunków spokrewnionych, a także wykorzystuje się dane związane z prowadzoną przez człowieka sztuczną selekcją w hodowli roślin i zwierząt.

Podoba się? Tak Nie