profil

Prawa Mendla

poleca 64% 22 głosów

Grzegorz Mendel analizując wyniki swoich doświadczeń prowadzonych nad krzyżowaniem grochu siewnego, odkrył reguły przekazywania cech dziedzicznych. Stanowią one podstawowe prawa dziedziczenia.

Doświadczenia wykonywane przez Mendla polegały na krzyżowaniu ze sobą odmian grochu o ustalonych, charakterystycznych cechach, tzw. czystych linii, czyli takich, których osobniki w kolejnych pokoleniach obdarzone są tą samą cechą (zatem były to homozygoty pod względem tej cechy).

Ogółem Mendel w doświadczeniach użył 14 odmian grochu siewnego, krzyżując ze sobą odmiany o przeciwstawnych cechach:
– rośliny wysokie i rośliny karłowate;
– rośliny o kwiatach rozmieszczonych wzdłuż łodygi i o kwiatach zebranych w jej górnej części;
– rośliny o strąkach zielonych i żółtych;
– rośliny o strąkach spłaszczonych oraz rośliny o strąkach zwężonych między nasionami;
– o kwiatach czerwonych i białych;
– nasionach o barwie żółtej i zielonej;
– nasionach gładkich i pomarszczonych.
Wybór przez Mendla grochu siewnego na roślinę doświadczalną uwarunkowany był zarówno dużą ilością odmian, jaki samopylnością tej rośliny.

Zapamiętaj

W swoich pracach Mendel analizował zarówno przekazywanie jednej cechy, jak i przekazywanie dwóch i więcej cech. W przypadku, gdy Mendel rozpatrywał dziedziczenie więcej niż jednej cechy wybrane przez niego cechy grochu były uwarunkowane przez geny niesprzężone (tj. zlokalizowane na różnych chromosomach).

poleca 78% 637 głosów

I prawo Mendla

Przy krzyżowaniu odmian, np. o kwiatach białych i czerwonych, Mendel otrzymywał w pokoleniu pierwszym (F1) mieszańce tylko o kwiatach czerwonych. W pokoleniu drugim (F2) otrzymanym przez samozapylenie lub wzajemne krzyżowanie mieszańców powstały osobniki o kwiatach białych i czerwonych, zawsze w stałym stosunku: ¾ czerwonych i ¼ białych. Nastąpiło zatem rozszczepienie cechy. Na podstawie wyników doświadczeń Mendel przyjął, że za wystąpienie cech dziedzicznych odpowiedzialne są parzyste...

poleca 85% 878 głosów

II prawo Mendla

Mendel analizował także dziedziczenie dwóch par cech przeciwstawnych, np. odmiany grochu o nasionach żółtych i gładkich z odmianą o nasionach zielonych i pomarszczonych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdził, że przy krzyżowaniu dwóch form różniących się więcej niż jedną parą cech, każda z cech dziedziczy się niezależnie od pozostałych. II prawo Mendla, zwane prawem niezależnej segregacji alleli (współczesne brzmienie): Allele różnych genów są rozdzielane do gamet...

Podoba się? Tak Nie