profil

Budowa organizmu zwierzęcego

poleca 30% 55 głosów

W organizmie zwierzęcym wyróżnia się układ powłokowy, narządów ruchu, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, krążenia, nerwowo-hormonalny i narządów zmysłów, rozrodczy.

poleca 58% 19 głosów

Powłoki ciała

Ciało bezkręgowców pokrywa jednowarstwowy nabłonek . Gdy zaopatrzony jest w rzęski, pełni funkcję lokomotoryczną. Może też wytwarzać różne wydzieliny, zwane kutykulą (oskórkiem) o charakterze śluzu (np. u pierścienic, ślimaków), elastycznej powłoki (np. u nicieni), albo sztywnej w postaci chitynowego pancerza (u stawonogów) lub też wapiennej muszli (u ślimaków i małży). Jeśli powłoki są sztywne, pełnią funkcję szkieletu zewnętrznego i miejsca przyczepu mięśni. U kręgowców ciało...

poleca 13% 33 głosów

Mięśnie i układ mięśniowy

U parzydełkowców występują komórki nabłonkowomięśniowe , które pełnią zarówno funkcję powłokową, jaki lokomotoryczną. Niższe tkankowce (np. płazińce, nicienie, pierścienice) mają wór powłokowo-mięśniowy , zbudowany z dwóch grup mięśni gładkich: okrężnych i podłużnych. Począwszy od pierścienic, komórki mięśniowe zebrane są we włókna mięśniowe . Spośród bezkręgowców tylko stawonogi posiadają wszystkie mięśnie poprzecznie prążkowane. U kręgowców mięśnie poprzecznie prążkowane budują...

poleca 65% 17 głosów

Szkielet

U zwierząt wyróżnia się szkielet hydrauliczny i szkielet sztywny (zewnętrzny lub wewnętrzny). Szkielet hydrauliczny tworzy płyn zamknięty w ograniczonej przestrzeni jamy ciała. Jego funkcjonowanie związane jest z pracą mięśni. Występuje np. u pierścienic i nicieni. Szkielet sztywny bezkręgowców nie ma budowy komórkowej. Szkielet zewnętrzny tworzy u nich oskórek. Może jako osłona ciała być elastyczny, kolagenowy lub twardy: chitynowy, względnie tworzyć częściową okrywę (np. muszlę),...

poleca 55% 24 głosów

Układ pokarmowy

Budowa przewodu pokarmowego uzależniona jest od jakości pobieranego pokarmu i sposobu jego przeróbki. Trawienie pokarmu polega na rozkładzie złożonych związków na prostsze przy udziale enzymów . Może odbywać się wewnątrzkomórkowo lub zewnątrzkomórkowo. Trawienie zewnątrzkomórkowe spowodowało powstanie układu pokarmowego. U prymitywnych bezkręgowców układ pokarmowy pozbawiony jest odbytu i poza trawieniem rozprowadza substancje odżywcze. Począwszy od nicieni, występuje przewód...

poleca 32% 313 głosów

Narządy wymiany gazowej

U małych organizmów wodnych i z siedlisk wilgotnych oddychanie odbywa się całą powierzchnią ciała . U wyższych bezkręgowców i kręgowców występują narządy oddechowe , które zapewniają dodatkowe powierzchnie wymiany gazowej. U zwierząt wodnych wykształciły się skrzela – najpierw zewnętrzne w postaci wyrostków ciała, później wewnętrzne, zbudowane z wielu blaszek opłukiwanych przez wodę i ukrytych w specjalnych komorach. U zwierząt lądowych ze względu na możliwość wyschnięcia powierzchni...

poleca 50% 14 głosów

Układ krążenia

Umożliwia transport w organizmie. Pierwotnie funkcję tę pełnił układ pokarmowy, później płyn międzykomórkowy, który oprócz składników pokarmowych zaczął rozprowadzać tlen i dwutlenek węgla. Właściwy układ krążenia zbudowany jest z naczyń , z których niektóre uzyskały zdolność kurczenia się, przekształcając się później w serce . Układ krążenia bezkręgowców może być zamknięty lub otwarty. Otwarty jest, gdy krew wylewa się z naczyń do przestrzeni międzykomórkowych, zamknięty, gdy krąży w...

poleca 59% 29 głosów

Układ wydalniczy

Narządy wchodzące w skład układu wydalniczego usuwają z organizmu nadmiar wody, uczestniczą w osmoregulacji oraz usuwają końcowe produkty przemiany materii zawierające azot. U dwuwarstwowych bezkręgowców wydalanie odbywa się całą powierzchnią ciała . U zwierząt, które w rozwoju zarodkowym wykształcają mezodermę, podstawową jednostką strukturalną oraz funkcjonalną narządów osmoregulacji i wydalania jest kanalik. Najbardziej pierwotnymi strukturami są protonefridia (np.u płazińców)....

poleca 28% 48 głosów

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Najpierwotniejszym (u jamochłonów) jest rozproszony układ nerwowy , w postaci sieci złożonej z komórek nerwowych. U kolejnych typów bezkręgowców obserwuje się stopniową jego centralizację . Tworzą się zwoje nerwowe. Od zwojów mózgowych w części głowowej odchodzą brzuszne pnie nerwowe, które następnie łączą się ze sobą poprzecznie. Układ taki, zwany drabinkowym , jest charakterystyczny np. dla wielu pierścienic i stawonogów. U niektórych pierścienic, a zwłaszcza stawonogów, dochodzi do...

poleca 42% 24 głosów

Układ hormonalny

W skład układu hormonalnego kręgowców wchodzą liczne gruczoły dokrewne i wyspecjalizowane tkanki, a nawet komórki, których zadaniem jest produkowanie hormonów – substancji biologicznie aktywnych regulujących rozmaite funkcje organizmu, jak rozwój, wzrost, przemiana materii, rozmnażanie, dostosowywanie do warunków środowiska zewnętrznego. U bezkręgowców substancje takie produkowane są najczęściej przez pojedyncze komórki, w tym także niektóre komórki nerwowe (podobnie jak u kręgowców...

poleca 65% 28 głosów

Układ rozrodczy

U prymitywnych bezkręgowców układ rozrodczy składa się tylko z gruczołów rozrodczych (gonad), wytwarzających gamety, które często wydostają się na zewnątrz, rozrywając powłoki ciała. U bardziej rozwiniętych bezkręgowców oraz kręgowców oprócz gonad występują przewody wyprowadzające oraz różne narządy pomocnicze . Męskie narządy rozrodcze składają się z gonad zwanych jądrami i przewodów wyprowadzających, czyli nasieniowodów. Ponadto w ich skład mogą wchodzić pęcherzyki nasienne,...

Podoba się? Tak Nie