profil

Układ pokarmowy

poleca 55% 24 głosów

Budowa przewodu pokarmowego uzależniona jest od jakości pobieranego pokarmu i sposobu jego przeróbki. Trawienie pokarmu polega na rozkładzie złożonych związków na prostsze przy udziale enzymów. Może odbywać się wewnątrzkomórkowo lub zewnątrzkomórkowo. Trawienie zewnątrzkomórkowe spowodowało powstanie układu pokarmowego.

U prymitywnych bezkręgowców układ pokarmowy pozbawiony jest odbytu i poza trawieniem rozprowadza substancje odżywcze. Począwszy od nicieni, występuje przewód pokarmowy z otworem gębowym i odbytowym. Następuje też stopniowe jego zróżnicowanie na jelito przednie, środkowe i tylne. Części te dzielą się następnie na odcinki spełniające określone funkcje.

U kręgowców przewód pokarmowy budują następujące odcinki:
otwór gębowy – umożliwia chwytanie i pobieranie pokarmu;
jama gębowa – służy do rozdrabniania (u makrofagów), filtrowania lub zagęszczania pokarmu;
gardziel – u zwierząt wodnych może być połączona ze skrzelami;
przełyk – niekiedy tworzy tzw. wole, służące do magazynowania lub wstępnej obróbki pokarmu;
żołądek – właściwa część trawienna, może być poprzedzona przedżołądkiem (z jednej lub kilku części), gdzie odbywa się rozcieranie pokarmu i np. rozkład celulozy przez drobnoustroje (np. u owadów) lub składać się z kilku części, gdzie też przy udziale symbiontów rozkładana jest celuloza (przeżuwacze).
jelito – zachodzi tutaj dalsze trawienie, a następnie wchłanianie pokarmu oraz wody i formowanie kału; u roślinożerców jest dłuższe niż u mięsożerców, ze względu na rozkład celulozy przez organizmy symbiotyczne; u wyższych kręgowców zróżnicowane jest na jelito cienkie i grube, a niekiedy też ślepe; ostatni odcinek to odbyt lub kloaka (wspólne ujście układu pokarmowego, wydalniczego oraz rozrodczego).

Z przewodem pokarmowym związane są gruczoły – u kręgowców są to: ślinianki, wątroba i trzustka.

Zapamiętaj

Rodzaje trawienia:
– wewnątrzkomórkowe,
– zewnątrzkomórkowe:
• mechaniczna obróbka pokarmu
• rozkład chemiczny.
Trawienie wewnątrzkomórkowe umożliwia osiągnięcie odpowiedniego stężenia enzymów w małej wodniczce, ale cząstki pokarmowe muszą być małe. Jest starsze ewolucyjnie. Trawienie zewnątrzkomórkowe umożliwia pobieranie dużych kawałków pokarmu.

Podoba się? Tak Nie