profil

Układ krążenia

poleca 50% 14 głosów

Umożliwia transport w organizmie. Pierwotnie funkcję tę pełnił układ pokarmowy, później płyn międzykomórkowy, który oprócz składników pokarmowych zaczął rozprowadzać tlen i dwutlenek węgla. Właściwy układ krążenia zbudowany jest z naczyń, z których niektóre uzyskały zdolność kurczenia się, przekształcając się później w serce. Układ krążenia bezkręgowców może być zamknięty lub otwarty. Otwarty jest, gdy krew wylewa się z naczyń do przestrzeni międzykomórkowych, zamknięty, gdy krąży w naczyniach. Krew może zawierać barwniki oddechowe, które u bezkręgowców występują pozakomórkowo, inaczej niż u kręgowców, gdzie zlokalizowane są wewnątrz komórek. Krew zmieszana z płynami ciała to hemolimfa.

U kręgowców układ krążenia składa się z układu krwionośnego i limfatycznego. Układ krwionośny zbudowany jest z serca i naczyń krwionośnych: tętnic, którymi krew wypływa z serca, żył, którymi krew płynie do serca, oraz z naczyń włosowatych.

U ryb występuje jeden obieg krwi. Począwszy od płazów, układ krążenia zbudowany jest z dwóch obiegów: małego, czyli płucnego, oraz dużego. Zmiany zachodzą też w budowie serca. U ryb zbudowane jest z przedsionka poprzedzonego zatoką żylną oraz komory, od której odchodzi stożek tętniczy. Płazy i większość gadów posiadają serce trójdziałowe, składające się z dwóch przedsionków i jednej komory, z tym że u gadów występuje częściowa przegroda zmniejszająca mieszanie się krwi odtlenowanej i utlenowanej. U krokodyli, ptaków i ssaków serce jest czterodziałowe.

Zapamiętaj

Występujący u kręgowców układ limfatyczny stanowi uzupełnienie funkcjonalne układu krwionośnego.

Podoba się? Tak Nie