profil

Zanieczyszczenia powietrza

poleca 83% 836 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę:
- dwutlenek węgla,
- dwutlenek siarki,
- tlenki azotu
- pyły.

2. Wyróżnia się trzy główne źródła zanieczyszczeń powietrza:
- Zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie.
- Paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe.
- Zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

3. Skutki zanieczyszczeń powietrza
- Kwaśny deszcz - opad atmosferyczny zawierający kwas siarkowy
- Smog - zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów
- Dziura ozonowa - zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej, występujące głównie w obszarach podbiegunowych.
- Efekt cieplarniany ? zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością atmosfery.


4. Zapobieganie zanieczyszczeniom:
- Odsiarczanie spalin oraz węgla;
- Niestosowanie węgla mającego duża ilość siarki;
- Zmiany dotyczące ogrzewania miast; chodzi głownie o zaprzestanie spalania węgla i przejście na inne źródło energii;
- Używanie katalizatorów spalin;
- Używanie urządzeń odpylających, takich jak filtry oraz elektrofiltry;
- Sadzenie roślinności w miejscach wysokiego stężenia zanieczyszczeń; są to naturalne filtry

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Rozkład materiału