profil

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na organizmy

poleca 85% 788 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powietrze zanieczyszcza się w wyniku dostawania się do niego substancji gazowych emitowanych przez fabryki, elektrociepłownie, pojazdy, a także w wyniku naturalnych procesów, takich jak wybuchy wulkanów czy opadów pyłu kosmicznego. Są to tak zwane zanieczyszczenia pierwotne. Jednak wiele substancji, bardzo niebezpiecznych, powstaje w atmosferze w wyniku reakcji niektórych spośród zanieczyszczających gazów. Te zanieczyszczenia wtórne są niekiedy groźniejsze od pierwotnych.Powietrze, w wyniku ruchów termicznych, może gromadzić zanieczyszczenia na małych obszarach, powodując powstawanie smogu - mgły przesłaniającej horyzont. Smog występuje najczęściej w miejscach, gdzie emisja gazów jest szczególnie duża: w miastach i aglomeracjach przemysłowych.
Jednym z efektów zanieczyszczenia powietrza jest także tzw. efekt szklarniowy. Polega ona na tym, iż w dolnych warstwach atmosfery rośnie stężenie gazów mogących absorbować promieniowanie podczerwone ze słońca. Powoduje to ocieplenie mas powietrza, prowadzące do zmian klimatycznych. Gazami szklarnianymi są na przykład para wodna, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, freony i metan. Innym efektem, którego przyczyną są szkodliwe gazy emitowane przez nas do atmosfery, są kwaśne deszcze - opady wody o kwaśnym odczynie. Kwasy w atmosferze powstają w reakcjach wody z tlenkami siarki, azotu i węgla. Powstają kwasy: siarkowy oraz azotowy i węglowy. Kwaśne deszcze są poważnym zagrożeniem dla lasów, gleb i wód powierzchniowych. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest tak, że zanik warstwy ozonowej, chroniącej nas przed szkodliwym promieniowaniem UV ze Słońca
Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzielimy na 3 grupy: Punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla, metale ciężkie. Powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki.
Liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję Tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

Dwutlenek siarki atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie SO2 powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2 , nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadzące do nieżytów oskrzeli. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg oddechowych, przenika do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka. Zanieczyszczenia powietrza działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej maja wpływ na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają także kwasowość wody pitnej. Powoduje to wzrost zawartości ołowiu, miedzi, cynku, glinu, a nawet kadmu w wodzie dostarczanej do naszych mieszkań.
Zanieczyszczenie powietrza niszczy zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej.

Zanieczyszczenia powietrza wywołują takie schorzenia jak: Choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc Zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie Choroby oczu, zapalenie spojówek oka Reakcje alergiczne ustroju Zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty