profil

Główne zanieczyszczenia powietrza

drukuj
poleca 63% 318 głosów

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla, węglowodory aromatyczne, freony, pyły. Ich źródłem są spaliny przemysłowe i komunikacyjne oraz gospodarstwa domowe, a także różne produkty przemysłowe składowane lub w nieodpowiedni sposób degradowane. Są one odpowiedzialne za takie zjawiska jak smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa oraz efekt cieplarniany.

Przydatne hasło? Tak Nie