profil

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę

poleca 67% 172 głosów

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę przejawia się w:
– niszczeniu środowiska przyrodniczego poprzez zanieczyszczenia powietrza i wody, degradację gleby, przekształcanie środowiska, hałas;
– nadmiernej eksploatacji żywych zasobów przyrody (zabijanie zwierząt, połowy ryb, wycinanie lasów, niszczenie siedlisk);
– zastępowaniu ekosystemów naturalnych przez ekosystemy półnaturalne i sztuczne (agrocenozy);
– wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia do ekosystemów naturalnych poprzez introdukcję i zawlekanie.

Skutkiem takich działań człowieka jest zaburzenie równowagi ekologicznej ekosystemów, które prowadzi do zmniejszenia różnorodności biologicznej, a tym samym do ubożenia ekosystemów i siedlisk. Postępująca degradacja środowiska wpływa też niekorzystnie na zdrowie samego człowieka. Stąd wynika konieczność podejmowania działań zmierzających do ochrony środowiska i zasobów przyrody.

Podoba się? Tak Nie