profil

Sofokles życie i twórczość

poleca 85% 515 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sofokles (496-406 p.n.e.)
Wybitny tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich starożytnych tragików (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Brał udział w politycznym życiu Aten (był strategiem, skarbnikiem Związku Ateńskiego, kapłanem herosa-lekarza Amynosa).

Autor ok. 120 sztuk (90 tragedii, 30 dramatów satyrowych). Zachowało się tylko 7 tragedii: "Ajas", "Antygona", "Edyp król", "Trachinki", "Filoktet", "Elektra", "Edyp w Kolonie". W papirusach z Oksyrynchos w Egipcie odkryto 400 wierszy dramatu satyrowego "Tropiciele".

Sofokles wprowadził innowacje w zakresie sposobu wystawiania dramatu: dodał trzeciego aktora, zwiększył liczbę członków chóru z 12 do 15 i rolę przodownika chóru. Tematykę czerpał z mitów trojańskich, tebańskich i ateńskich. Tragedie Sofoklesa popularne były w renesansie i w XIX w. (zwłaszcza w Niemczech), są do dziś grane w teatrach.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: