profil

Sofokles

poleca 67% 33 głosów

496-406 p.n.e.

SofoklesNajwybitniejszy – obok Ajschylosa i Eurypidesa – tragediopisarz grecki.Pochodził z zamożnej rodziny. Otrzymał staranne wykształcenie, co wynikało z dążenia do osiągnięcia ideału kalokagatii,czyli połączenia zalet moralnych i duchowych z fizycznymi. Umiejętność gry na cytrze, głos i uroda zapewniły mu rolę przewodnika chóru,który odśpiewywał hymn na cześć Apollina w podziękowaniu za zwycięstwo odniesione nad Persami pod Salaminą. Występował także jako aktor. Był postacią znaną w Atenach, angażował się w życie polityczne państwa. Przyjaźnił się ze znanymi politykami, myślicielami i artystami. Brał udział w wojennych wyprawach, m.in. w wojnie peloponeskiej. Napisał ok. 120 utworów, z których w całości zachowało się tylko siedem, m.in. Antygona, Król Edyp, Elektra. Był reformatorem teatru. Wprowadził do sztuk trzeciego aktora, co spowodowało rozwinięcie akcji, ograniczył rolę chóru na korzyść monologu bohaterów, zastosował dekoracje sceniczne, wprowadził nagłe zmiany nastroju. Jego tragedie poruszają problem wyboru między dwiema równorzędnymi racjami. Bohaterowie bronią własnych przekonań, kierują się uczuciami, są jednak bezsilni wobec wyroków losu i skazani na nieuchronną porażkę.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Sofokles