profil

Kalendarium Panowania Zygmunta III Wazy.

poleca 85% 258 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1587r. Na tron Polski wybrano: Zygmunta III Wazę i Maksymiliana Habsburga
1588r. 24. I Bitwa pod Byczyną
1588r. Powstaje gimnazjum ariańskie w Lubartowie
1589r. Kodyfikacja prawa w "Trzecim statucie litewskim"
1590r. Oddzielenie skarbu królewskiego od publicznego
1591r. XII Powstanie kozackie Krzysztofa Kosińskiego
1591r. Pogrom antyprotestancki w Krakowie
1592r. Walny zjazd szlachty w Jędrzejowie
1592r. X Sejm "inkwizycyjny" w Warszawie
1593r. Pogrom wojsk Kosińskiego pod Piątkiem, koniec powstania
1594r. Koronacja Zygmunta na króla Szwecji
1595r. 9. VI Urodził się przyszły król Polski, Władysław IV
1595r. Mołdawska wyprawa Jana Zamoyskiego
1595r. Wybuch kozackiego powstania Semena Nalewajki
1595r. Założenie Akademii Zamojskiej
1596r. Król Zygmunt III Waza przenosi dwór z Krakowa do Warszawy
1596r. Unia Brzeska
1597r. Pierwsze wydanie "Kazań Sejmowych" Piotra Skargi
1597r. Początki gorzelnictwa w Polsce
1598r. VII Bitwa pod Stegeborgiem
1598r. 25. IX Bitwa pod Linkping
1599r. VII Detronizacja Zygmunta III Wazy przez sejm szwedzki
1599r. Najazd siedmiogrodzkiego Michała Walecznego na Mołdawię
1599r. Wydanie Pisma Świętego w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka
1600r. 26. III Polska uzyskuje Estonię
1600r. Poselstwo polskie do cara Borysa Godunowa w sprawie Unii personalnej z Moskwą
1600r. 20. X Bitwa nad Telezyną
1600r. 25. XI Bitwa pod Cutrea de Arges
1600r. IX Wybuch wojny ze Szwecją o Estonię
1600r. 29. IX Bitwa pod Karksi
1601r. 7. I Bitwa pod Kieś
1601r. 23. IV Bitwa pod Kokenhausen
1602r. Założenie gimnazjum ariańskiego w Rakowie
1603r. Początek budowy Kalwarii Zebrzydowskiej
1604r. IX Początek "Dymitriad"
1604r. 25. IX Zdobycie Białego Kamienia
1605r. 31. I Bitwa pod Dobryniczami
1605r. 3. VI Śmierć Jana Zamoyskiego
1605r. 11. III Fryderyk - elektor brandenburski przejmuje Prusy Książęce
1605r. 27. IX Bitwa pod Kircholmem
1606r. 10. VIII Zjazd sandomierski, rokosz Zebrzydowskiego
1607r. 5. VII Bitwa z rokoszanami Zebrzydowskiego pod Guzowem
1608r. Rozejm z Moskwą, język polski jeżykiem salonowym w Rosji
1609r. II Rozejm Moskwy ze Szwecją przeciw Polsce
1609r. II Zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Parnawą i pod Rygą
1609r. 22. III Urodził się Jan Kazimierz przyszły król Polski
1610r. Wyprawa na Moskwę
1610r. Utworzenie Lisowczyków
1610r. 4. VII Bitwa pod Kłuszynem
1610r. 28. VIII Zdobycie Moskwy przez Jana Żółkiewskiego, królewicz Władysław IV Waza ogłoszony carem

1611r. III Antypolskie powstanie w Moskwie, stłumine przez polską załogę Kremla
1611r. 13. VI Zdobycie Smoleńska przez Stefana Żółkiewskiego
1611r. V Drugie powstanie antypolskie w Moskwie, Polska załoga oblężaona na Kremlu
1611r. 28. X Hołd Wasyla Szujskiego przed Zygmuntem III Wazą
1611r. Zakończenie przenoszenia urzędów centralnych do Warszawy
1612r. Śmierć w Warszawie byłego cara Wasyla IV Szujskiego
1612r. 7. XI Kapitulacja polskiej załogi na Kremlu. Moskwiczanie wymordowali jeńców.
1612r. Równouprawnienie katolików z protestantami
1613r. Pierwszy wielki piec hutniczy pod Kielcami
1615r. Najazd Piotra Konaszewicza Sahajdacznego na Stambuł
1617r. 7. IV Zaprzysiężenie królewicza Władysława na III wyprawę przeciwko Moskwie
1618r. Jan Karol Chodkiewicz podchodzi pod Moskwę
1619r. 13. XI Bitwa pod Humiennem
1619r. 3. I Rozejm dywiliński z Rosją
1620r. Patriarcha Jerozolimy Teofanes przywraca hierarchię prawosławną w Rzeczpospolitej. Kijów stolicą cerkwi ukraińskiej

1620r. Najazd i spalenie Warny przez Kozaków
1620r. 2. IX Początek wojny z Turcją
1620r. 26. IX Śmierć dowódcy obrony Chocimia Jana Karola Chodkiewicza
1620r. 6. X Bitwa pod Cecorą, umiera Stanisław Żółkiewski, Stanisław Koniecpolski trafił do niewoli
1620r. 19. X Podejście sił tureckich pod Lwów
1620r. Jan Brożek wydaje podręcznik matematyczny "Arithmetica Integrorum"
1621r. 9. X Obrona Chocimia, rozejm z Turcją
1622r. Podpisanie pokoju z Turcją i wykupienie jeńców, w tym hetmana Stanisława Koniecpolskiego
1623r. Stała scena operowa na Zamku warszawskim
1623r. Męczeństwo unity Jozafata Kuncewicza
1624r. Najazd Tatarski na Podole
1624r. Bitwa z Tatarami pod Martynowem
1625r. Kozackie powstanie Żmajły
1625r. Wygaśnięcie rozejmu ze Szwedami
1626r. 1. X Bitwa pod Gniewem ze Szwedami
1626r. Bitwa z Tatarami pod Białą Cerkwią
1627r. 28. XI Bitwa morska ze Szwedami pod Oliwą
1629r. 27. VI Bitwa pod Trzcianą ze Szwedami
1629r. 17. VII Urodził się przyszły król Polski, Jan Sobieski
1629r. 26. IX Rozejm polsko-szwedzki w Altmarku
1629r. Sejm uchwałą wprowadza podatek podymny.
1630r. III Wybuch kozackiego powstania Tarasa Fedorowicza
1630r. 17. V Zwycięstwo nad kozakami pod Perejasławiem
1630r. Unia polskiego Kościoła ormiańskiego z Kościołem katolickim
1632r. 30. IV Zmarł król Polski, Wielki Książę Litewski, król Szwedów, Gotów i Wandalów, Zygmunt III Waza

Prosze o komentarze :))

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy